Καταγραφή και Ποιοτική ανάλυση των πλημμυρικών φαινομένων στο λεκανοπέδιο της Αττικής την περίοδο 1980 – 2014.

Πτυχιακή Εργασία 15732 791 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταγραφή και Ποιοτική ανάλυση των πλημμυρικών φαινομένων στο λεκανοπέδιο της Αττικής την περίοδο 1980 – 2014.
Συγγραφέας:
Πανούσης, Κωνσταντίνος, Τρύφων
Περίληψη:
Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, γεγονός που τους οδηγεί στο έντονο ενδιαφέρον για τα καιρικά φαινόμενα. Ένα από τα φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, είναι η βροχή. Στην Ελλάδα τα προβλήματα των πλημμυρικών φαινομένων είναι εκτεταμένα σε κάθε νομό της χώρας σε διαφορετικά επίπεδα. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον νομό της Αττικής, στον οποίο θα γίνει καταγραφή και ανάλυση των ιστορικών πλημμυρών, βγάζοντας εν τέλει αποτελέσματα και συμπεράσματα.
Αρχικά, έγινε μια προσπάθεια συλλογής δεδομένων από διάφορες πηγές (εφημερίδες, διαδίκτυο, ιστορικές αναφορές, βιβλία, Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία), καταγράφοντας το σύνολο των πλημμυρικών γεγονότων από το 1980 έως το 2014. Ύστερα, έγινε η ανάλυση αυτών των δεδομένων, ώστε να αξιοποιηθούν αργότερα στο πρόγραμμα GIS, δημιουργώντας θεματικούς χάρτες. Επιπλέον, με την ανάλυση των δεδομένων δημιουργήθηκαν διαγράμματα και πίνακες για την καλύτερη απόδοση των αποτελεσμάτων. Τέλος, πραγματοποιείται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός θεματικού χάρτη την περίοδο 2000-2014, στον οποίο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα των πλημμυρικών φαινομένων σε κάθε δήμο, ώστε να βρεθούν ποιοι δήμοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα κινδύνου για την περίοδο 2000 – 2014 προκειμένου να ακολουθήσουν πολιτικές ετοιμότητας και αντιμετώπισης έντονων πλημμυρικών γεγονότων στο μέλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορικές Καταγραφές πλημμυρών, Λεκανοπέδιο Αττικής, Αποτελέσματα των Πλημμυρικών Φαινομένων, Ημερήσιο ύψος βροχής της Αττικής, Ρέματα, Ποταμοί, Χείμαρροι
Περιγραφή:
99 σ., πίν., διαγρ., χάρτ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Panousis_PtyGEO_15.pdf

5 MB