Λιπιδαιμικό προφίλ σε σχέση με τον 10 ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: Επιδημιολογική μελέτη Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 15722 967 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λιπιδαιμικό προφίλ σε σχέση με τον 10 ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: Επιδημιολογική μελέτη Αττική
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: To λιπιδαιμικό προφίλ έχει συσχετιστεί ισχυρά με την επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η προγνωστική ικανότητα του λιπιδαιμικού προφίλ, δηλαδή της ολικής-, της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης-, της μη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης, της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης- χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της απολιποπρωτεΐνης Α1 και Β, όπως επίσης και της λιποπρωτεΐνης-α, στη θνησιμότητα από πάσα αιτία και στην 10 ετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, σε ένα τυχαίο δείγμα φαινομενικών υγιή ατόμων κατά την έναρξη της εξέτασης, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Από τον Μάιο του 2001 έως το Δεκέμβριο του 2002, 1514 άντρες και 1528 γυναίκες (>18 ετών) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αθήνας, χωρίς κανένα κλινικό σύμπτωμα καρδιαγγειακής νόσου ή άλλης χρόνιας ασθένειας, ενσωματώθηκαν στη μελέτη. Τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο 10 ετής επανέλεγχος σε 2583 συμμετέχοντες (το 15% των συμμετεχόντων χάθηκε στον επανέλεγχο). Η θανατηφόρα ή μη καρδιαγγειακή νόσος (στεφανιαία νόσος, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλη καρδιαγγειακή ασθένεια) ορίστηκε σύμφωνα με τα κριτήρια του WHO-ICD-10. To λιπιδαιμικό προφίλ (ολική-, HDL-, μη HDL-, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεΐνη Α1 και Β και λιποπρωτεΐνη α) μετρήθηκε στο πλάσμα μετά από 12 ώρες νηστείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H 10 ετής επίπτωση (2002-2012) της καρδιαγγειακής νόσου ήταν 19.7% στους άντρες και 11.7% στις γυναίκες (p<0.001). Η 10 ετής θνησιμότητα από πάσα αιτία ήταν 5.7% στους άντρες και 2% στις γυναίκες. Το 51.1% των θανάτων οφείλονταν σε καρδιαγγειακή νόσο. Από την πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε σχετικά με την 10 ετή ολική θνησιμότητα πως για 10 μονάδες (mg/dL) αύξηση της ολικής χοληστερόλης αυξάνονταν κατά 6%, παρομοίως για τη μη HDL-χοληστερόλη, ενώ για τα τριγλυκερίδια αυξάνονταν κατά 2%. Για κάθε μονάδα αύξησης του λόγου τριγλυκερίδια/HDL-χοληστερόλη αυξάνονταν κατά 3.8%. Τέλος, για τον 10 ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο φάνηκε πως ανά 10 mg/dL αύξηση των επιπέδων της μη HDL-χοληστερόλης αυξάνονταν κατά 5% και των τριγλυκεριδίων κατά 2%. Ακόμα, για κάθε μονάδα αύξησης του λόγου ολική χοληστερόλη/HDL-χοληστερόλη αυξάνονταν κατά 21.6% και του λόγου τριγλυκερίδια/HDL-χοληστερόλη κατά 5.5%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την παρούσα μελέτη φάνηκε πως η επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας την αμφιβολία για το αν θα πρέπει η Ελλάδα να θεωρείται πλέον χώρα χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Όσον αφορά το λιπιδαιμικό προφίλ φάνηκε πως η μη HDL-χοληστερόλη, η αναλογία τριγλυκεριδίων προς HDL-χοληστερόλη και η αναλογία ολική χοληστερόλη προς HDL-χοληστερόλη, αυξάνουν τον κίνδυνο θνησιμότητας από πάσα αιτία και τον κίνδυνο για θανατηφόρο ή μη καρδιαγγειακό συμβάν, ενώ παράλληλα αυτοί οι δείκτες φάνηκαν να έχουν και την καλύτερη επεξηγηματικότητα των μοντέλων επιβίωσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Περιγραφή:
98 σ., εικ., σχ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Papageorgiou_METEDD_15.pdf

2 MB