Αξιολόγηση της επίδρασης διαφορετικής σύστασης πρωινού γεύματος στο αίσθημα πείνας και κορεσμού και στην κατανάλωση ενδιάμεσου γεύματος σε παιδιά και εφήβους

Μεταπτυχιακή Εργασία 15708 877 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της επίδρασης διαφορετικής σύστασης πρωινού γεύματος στο αίσθημα πείνας και κορεσμού και στην κατανάλωση ενδιάμεσου γεύματος σε παιδιά και εφήβους
Συγγραφέας:
Σκλαβενίτη, Δήμητρα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας καθιστούν αναγκαία την μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της όρεξης. Η κατανάλωση πρωινού φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με την εμφάνιση παχυσαρκίας. Επιπλέον η κατανάλωση ή μη πρωινού, αλλά και η σύσταση αυτού φαίνεται να σχετίζεται με τη ρύθμιση της όρεξης.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρασης διαφορετικής σύστασης πρωινού γεύματος στο αίσθημα πείνας και κορεσμού και στην κατανάλωση ενδιάμεσου γεύματος σε παιδιά και εφήβους.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διασταυρούμενη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 128 άτομα. Αξιολογήθηκε το αίσθημα κορεσμού, έπειτα από την κατανάλωση τεσσάρων πρωινών-ροφημάτων διαφορετικής σύστασης σε πρωτεΐνες (15% ή 30%) και θερμίδες, για διάστημα δύο ωρών και για κάθε 30’. Τα τέσσερα ροφήματα ήταν: 1(υψηλού θερμιδικού-πρωτεϊνικού περιεχόμενο)(HC-HP), 2(υψηλού θερμιδικού-χαμηλού πρωτεϊνικού περιεχομένου)(HC-LP), 3(χαμηλού θερμιδικού-υψηλού πρωτεϊνικού περιεχομένου)(LC-HP) και 4(χαμηλού θερμιδικού-πρωτεϊνικού περιεχομένου)(LC-LP). Τέλος αξιολογήθηκε η ad-libitum καταναλισκόμενη ποσότητα δεκατιανού.
Αποτελέσματα: Μετά την κατανάλωση των ροφημάτων 1 και 4 δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στο αίσθημα κορεσμού. Αύξηση κατά 0.43(0.13,0.73) παρατηρήθηκε μετά το ρόφημα 2 και κατά 0.51(0.20, 0.81) μετά το ρόφημα 3. Μεταξύ των ροφημάτων δεν παρατηρήθηκαν διαφορές (p=0.506). Δεν βρέθηκε διαφορά στην καταναλισκόμενη ποσότητα δεκατιανού μετά τα τέσσερα ροφήματα. Ωστόσο φάνηκε ότι η κατανάλωση τροφίμων στα παιδιά ήταν υψηλότερη στα κορίτσια, ενώ στους εφήβους στα αγόρια. Τέλος στα αγόρια η κατανάλωση ήταν υψηλότερη στα υπέρβαρα-παχύσαρκα άτομα, ενώ στα κορίτσια (συνολικά, παιδικής ηλικίας) στα νορμοβαρή.
Συμπέρασμα: Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο αίσθημα κορεσμού και στην καταναλισκόμενη ποσότητα στο ενδιάμεσο γεύμα μεταξύ των τεσσάρων ροφημάτων. Διαφορές εντοπίστηκαν στην καταναλισκόμενη ποσότητα μεταξύ αγοριών-κοριτσιών, και νορμοβαρών-υπέρβαρων/παχύσαρκων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-06-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωινό, πρωτεϊνική σύσταση, ενεργειακό περιεχόμενο, ρύθμιση όρεξης, “ad libitum” ενδιάμεσο γεύμα
Περιγραφή:
94 σ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Sklaveniti_METEDD_15.pdf

1 MB