Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και δεκαετής κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου, σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο : επιδημιολογική μελέτη GREECS

Πτυχιακή Εργασία 15702 566 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και δεκαετής κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου, σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο : επιδημιολογική μελέτη GREECS
Συγγραφέας:
Κάλλη, Ελένη
Περίληψη:
Σκοπός: Να διερευνηθεί η επίδραση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στο δεκαετή κίνδυνο επανεμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Μεθοδολογία: Κατά τα έτη 2003-2004 συλλέχθηκαν δεδομένα από 2.172 διαδοχικούς ασθενείς με διαγνωσμένο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, οι οποίοι εισήχθησαν σε κλινικές έξι γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Για όλους τους ασθενείς, συλλέχθησαν κλινικά, βιοχημικά και κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία καθώς και στοιχεία του τρόπου ζωής. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αξιολογήθηκε με τη χρήση ενός ημι-ποσοτικού ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Κατά το δεκαετή επανέλεγχο (2004-2014) των ασθενών, μελετήθηκαν η συχνότητα επανεμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων (θανατηφόρων και μη) εντός της δεκαετίας. Αποτελέσματα: Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η κατανάλωση 1-2 ποτηριών κρασιού αλκοολούχου ποτού (12 % vol) / συσχετίστηκε με 43.6 % (ΣΛ = 0.564, 95 % ΔΕ [0.331-0.961], p = 0.035) και με 33.2 % (ΣΛ = 0.668, 95 % ΔΕ [0.448-0.997], p = 0.048) μικρότερο κίνδυνο θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου στη δεκαετία στους μη υπερτασικούς ασθενείς και στους μη υπερτριγλυκεριδαιμικούς ασθενείς, αντίστοιχα. Η κατανάλωση 3-4 ποτηριών κρασιού αλκοολούχου ποτού (12 % vol)/ημέρα συσχετίστηκε με 3.064 (95 % ΔΕ [1.497-6.271], p = 0.002) και με 2.217 (95 % ΔΕ [1.012-4.859], p = 0.047) φορές μεγαλύτερη πιθανότητα καρδιαγγειακού επεισοδίου στη δεκαετία στους ασθενείς με ασταθή στηθάγχη και στους υπερτασικούς ασθενείς, αντίστοιχα. Η κατανάλωση > 4 ποτηριών κρασιού αλκοολούχου ποτού (12 % vol)/ημέρα συσχετίστηκε με 3.317 (95 % ΔΕ [1.411-7.798], p = 0.006) φορές μεγαλύτερη πιθανότητα καρδιαγγειακού επεισοδίου στη δεκαετία στους ασθενείς με ασταθή στηθάγχη. Συμπεράσματα: Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1-2 μερίδες/ημέρα) βρέθηκε πως έχει προστατευτική δράση στην επανεμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Αντίθετα, η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ (≥ 3 μερίδες αλκοόλ/ημέρα) βρέθηκε πως έχει επιβαρυντική δράση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Αλκοολούχα ποτά, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, επανεμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου
Περιγραφή:
155 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kalli_PtyEDD_15.pdf

6 MB