Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης σε δείκτες οξειδωτικού στρες στην κυκλοφορία του αίματος υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων.

Πτυχιακή Εργασία 15688 357 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης σε δείκτες οξειδωτικού στρες στην κυκλοφορία του αίματος υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων.
Συγγραφέας:
Ξενάκη, Χριστίνα
Περίληψη:
Το οξειδωτικό στρες αποτελεί παθογενετικό μηχανισμό πολλών χρόνιων κλινικών καταστάσεων. Έντονες μεταγευματικές υπεργλυκαιμικές καταστάσεις μπορούν να αποτελέσουν καθημερινή πηγή οξειδωτικού στρες χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή η διαχείριση του από τον φυσιολογικό ανθρώπινο οργανισμό. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο διαφορετικών φορτίσεων γλυκόζης (75, 100, 150γρ) σε 8 υγιείς εθελοντές. Το πρωτόκολλο περιλάμβανε τη λήψη αίματος 8 διαφορετικές χρονικές στιγμές, αρχίζοντας πριν την παρέμβαση και τελειώνοντας 4 ώρες μετά από αυτήν. Ως δείκτης οξειδωτικού στρες προσδιορίστηκαν τα επίπεδα πρωτεϊνικών καρβονυλίων (PC) στον ορό αίματος, καθώς οι ενώσεις αυτές αποτελούν προϊόν οξείδωσης των πρωτεϊνών, η οποία επάγεται φυσιολογικά από το οξειδωτικό στρες εκφραζόμενο μέσα από τις ενεργές μορφές οξυγόνου και αζώτου.
Οι φορτίσεις γλυκόζης μπορούσαν να επάγουν αυξήσεις στα επίπεδα PC από τα πρώτα 30 λεπτά μετά τις φορτίσεις, ενώ η αύξηση αυτή παρέμενε σημαντική για την φόρτιση των 150γρ. Τα βασικά σωματομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά των εθελοντών δεν επηρέασαν τον τρόπο αύξησης των PC. Επίσης, η αύξηση των PC, εκφρασμένη ως εμβαδόν κάτω από την καμπύλη (iAUC) δεν εμφάνισε σημαντικές συσχετίσεις με τα αντίστοιχα iAUC των μεταβολών γλυκόζης, IL-6 και δραστικότητας αιμοπεταλίων αλλά παρουσιάστηκε μία σημαντική θετική συσχέτισης με τη μεταβολή των επιπέδων ινσουλίνης (p=0,007, r=0,727).
Συμπερασματικά, μεταγευματικά υπεργλυκαιμικά επεισόδια, που μπορούν να επιτευχθούν με γεύματα υψηλού υδατανθρακικού περιεχομένου, οδηγούν σε οξεία αύξηση του οξειδωτικού στρες σε υγιείς εθελοντές, όπως εκφράζεται μέσα από τα επίπεδα των πρωτεϊνικών καρβονυλίων ορού, και μέσω αυτού είναι δυνατόν να υποβοηθούν στην εγκατάσταση χρόνιων παθολογικών καταστάσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
μεταγευματική υπεργλυκαμία, οξειδωτικό στρες, πρωτεϊνικά καρβονύλια, αιμοπετάλια, φόρτιση γλυκόζης
Περιγραφή:
67 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Xenaki_PtyEDD_15.pdf

2 MB