Διαταραχές στη διατροφική συμπεριφορά φοιτητών και η σχέση τους με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους

Πτυχιακή Εργασία 15684 538 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραχές στη διατροφική συμπεριφορά φοιτητών και η σχέση τους με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου, Σεβαστή, Αλέξανδρος
Περίληψη:
Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά συνίσταται σε κάποιες συμπεριφορές σχετικές με τη διατροφή οι οποίες μπορεί να είναι καθαρτικές, περιοριστικές ή αποφευκτικές. Επιπλέον η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά αποτελεί δυνητικό προπομπό ανάπτυξης διαταραχών λήψης τροφής. Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά όπως και η διαταραχές λήψης τροφής φαίνεται να συσχετίζονται θετικά με τον τόπο ελέγχου και αρνητικά με τη διεκδικητικότητα. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας και σκοπός της είναι η διερεύνηση της ύπαρξης διαταραγμένων διατροφικών συμπεριφορών ανάμεσα στους φοιτητές με ηλικίες από 18 έως και 38. Η εργασία ερευνά τη συσχέτιση ανάμεσα στη διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά των φοιτητών και τα τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη διεκδικητικότητα, τον τόπο ελέγχου και την ενσυναίσθηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 78 φοιτητές των πανεπιστήμιων του Χαροκοπείου και του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμηθεί ηλεκτρονικά, για τη διερεύνηση το εύρος διακύμανσης των τριών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τη διεκδικητικότητα, τον προσωπικό και διαπροσωπικό τόπο ελέγχου, τη φαντασία, την ενσυναίσθηση, το προσωπικό άγχος και την ανάληψη προοπτικής. Επίσης υπήρξε συσχέτιση όλων αυτών μεταξύ τους και με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς και διεκδικητικότητας, ανάμεσα στη βουλιμία και την ενσυναίσθηση όπως και τη διεκδικητικότητα. Αρνητική συσχέτιση στατιστικά σημαντική βρέθηκε μεταξύ του ύψους του δείγματος και της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά, διεκδικητικότητα, ενσυναίσθηση, τόπος ελέγχου.
Περιγραφή:
75 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Papaioannou_PtyEDD_15.pdf

1 MB