Σχέση δεικτών μεταβολικού συνδρόμου με τα επίπεδα βιταμίνης D ορου σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 15676 493 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση δεικτών μεταβολικού συνδρόμου με τα επίπεδα βιταμίνης D ορου σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Συγγραφέας:
Χρυσάφη, Μαρία
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D, του μεταβολικού συνδρόμου και των παραμέτρων του σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.
Η παρούσα συγχρονική επιδημιολογική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.116 παιδιών ηλικίας 9 - 13 ετών από τέσσερις νομούς της ελληνικής επικράτειας. Για τη διερεύνηση της παρούσας ερευνητικής υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και αιματολογικές αναλύσεις. Η επάρκεια βιταμίνης D ορίστηκε ως συγκέντρωση 25-υδροξυ-βιταμίνης D ≥75 nmol/L. Ο ορισμός του International Diabetes Federation χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση παιδιών με Μεταβολικό Σύνδρομο. Για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της έλλειψης ή/και ανεπάρκειας βιταμίνης D του Μεταβολικού Συνδρόμου και των παραμέτρων του, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές λογιστικές παλινδρομήσεις μετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες.
Ο επιπολασμός της ανεπάρκειας της βιταμίνης D στο δείγμα βρέθηκε 97,9%, με σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια. Ο επιπολασμός του Μεταβολικού Συνδρόμου ήταν 4,9%. Δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση του επιπολασμού του Μεταβολικού Συνδρόμου μεταξύ παιδιών με διαφορετικά επίπεδα βιταμίνης D. Εντούτοις, η πιθανότητα εμφάνισης υπερχοληστερολαιμίας βρέθηκε να είναι σημαντικά μικρότερη στα παιδιά με έλλειψη βιταμίνης D σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά. Αντίθετα, οι πιθανότητες εμφάνισης διαστολικής υπέρτασης βρέθηκαν να αυξάνονται κατά 45% (p=0,026).
Ο επιπολασμός ανεπάρκειας και έλλειψης βιταμίνης D στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα είναι σε υψηλά επίπεδα και η έλλειψη βιταμίνης D φαίνεται να συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διαστολικής υπέρτασης. Πιθανώς επηρεάζει και το μεταβολισμό των λιπιδίων στον οργανισμό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβολικό Σύνδρομο, υποβιταμίνωση D, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, παιδιά
Περιγραφή:
71 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Hrisafi_PtyEDD_15.pdf

945 KB