Επίδραση της κατανάλωσης πρωινού γεύματος διαφορετικής σύστασης στο αίσθημα πείνας και κορεσμού και στην επιλογή ενδιάμεσου γεύματος σε παιδιά και εφήβους

Πτυχιακή Εργασία 15674 558 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της κατανάλωσης πρωινού γεύματος διαφορετικής σύστασης στο αίσθημα πείνας και κορεσμού και στην επιλογή ενδιάμεσου γεύματος σε παιδιά και εφήβους
Συγγραφέας:
Μπίνου, Παναγιώτα Ι.
Περίληψη:
Σκοπός: Μελέτη της επίδρασης της κατανάλωσης πρωινού γεύματος διαφορετικής σύστασης σε πρωτεΐνη και θερμίδες, στο αίσθημα πείνας και κορεσμού, καθώς και στην επιλογή ενδιάμεσου γεύματος σε παιδιά και εφήβους.
Μεθοδολογία: Στην παρούσα κλινική μελέτη, συμμετείχε δείγμα 128 παιδιών και εφήβων και από τα δύο φύλα, ηλικίας 8-10 και 13-17 ετών αντίστοιχα, που ήταν είτε νορμοβαρείς είτε υπέρβαροι/ παχύσαρκοι και προέρχονταν από σχολεία των Δήμων Αττικής. Έγινε αξιολόγηση των ανθρωπομετρικών δεδομένων και λήφθηκε το ιατρικό ιστορικό τους. Οι εθελοντές έλαβαν μέρος σε τέσσερις πρωινές συνεδρίες, όπου κατανάλωναν σε τυχαία σειρά ένα διαφορετικό ρόφημα, από τα τέσσερα που είχαν παρασκευαστεί και δύο ώρες μετά, είχαν πρόσβαση σε μπουφέ. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, συμπλήρωναν ερωτηματολόγια ανά μισή ώρα, ώστε να αξιολογηθεί το αίσθημα πείνας και κορεσμού.
Αποτελέσματα: Τα τέσσερα ροφήματα οδήγησαν σε τάση για αύξηση του κορεσμού ακόμη και δύο ώρες μετά την κατανάλωσή τους, ενώ δεν βρέθηκε να διαφοροποιείται η επίδραση του είδους του ροφήματος στο αίσθημα του κορεσμού. Βρέθηκε ότι ενώ στα παιδιά η κατανάλωση ενδιάμεσου γεύματος είναι υψηλότερη είτε στα φυσιολογικού βάρους είτε στα υπέρβαρα/ παχύσαρκα, στους εφήβους είναι συστηματικά υψηλότερη στους υπέρβαρους/ παχύσαρκους. Επίσης, στα παιδιά η κατανάλωση ενδιάμεσου γεύματος βρέθηκε να είναι υψηλότερη είτε στα αγόρια είτε στα κορίτσια, ενώ στους εφήβους η κατανάλωση ήταν συστηματικά υψηλότερη στα αγόρια.
Συμπεράσματα: Το πρωινό γεύμα είναι σημαντικό στη διατροφή μας, καθώς φαίνεται (ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του σε ενέργεια και πρωτεΐνη) να οδηγεί σε τάση για αύξηση του αισθήματος κορεσμού και να επηρεάζει θετικά την ποσότητα και ποιότητα της τροφής που καταναλώνεται στα επόμενα γεύματα της ημέρας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωινό, πείνα, όρεξη, κορεσμός, διατροφή
Περιγραφή:
66 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mpinou_PtyEDD_15.pdf

1 MB