Σχέση επιπέδων σπλαγχνικού λίπους με δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 15672 736 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση επιπέδων σπλαγχνικού λίπους με δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Συγγραφέας:
Καραχάλιου, Αλεξάνδρα Κ.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η παχυσαρκία και ειδικότερα το αυξημένο ολικό κοιλιακό και σπλαγχνικό λίπος φαίνεται να συσχετίζονται με τους καρδιομεταβολικούς δείκτες στους ενήλικες. Στα παιδιά, η σχέση μεταξύ των δεικτών καρδιομεταβολικού κινδύνου και του αυξημένου σπλαγχνικού λίπους δεν είναι απόλυτα αποσαφηνισμένη.
Σκοπός: Να εξεταστεί πως το ολικό κοιλιακό και σπλαγχνικό λίπος σχετίζονται με τα επίπεδα καρδιομεταβολικών δεικτών σε παιδιατρικό πληθυσμό, καθώς και πως οι εξισώσεις ανθρωπομετρήσεων προβλέπουν το σπλαγχνικό λίπος. Τέλος, θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανθρωπομετρία με αυτά της συσκευής Tanita Viscan AB-140.
Μεθοδολογία: Στην παρούσα συγχρονική μελέτη συμπεριλήφθηκε τυχαίο δείγμα 1274 μαθητών ηλικίας 9 – 13 ετών από 5 περιοχές (Αθήνα, Πειραιάς, Αιτωλοακαρνανία, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη) και αξιολογήθηκαν το ολικό κοιλιακό και σπλαγχνικό λίπος σε τεταρτημόρια. Όσον αφορά στους δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου αξιολογήθηκαν η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη, η HDL – χοληστερόλη, η LDL – χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια.
Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την ύπαρξη μέτριων έως ισχυρών συσχετίσεων μεταξύ των επιπέδων ολικού κοιλιακού και σπλαγχνικού λίπους και των δεικτών καρδιομεταβολικού κινδύνου. Η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι τα άτομα με αυξημένο ολικό κοιλιακό λίπος έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συστολικής και διαστολικής υπέρτασης (μέτρηση με μανομετρικό πιεσόμετρο). Παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης υψηλής ολικής χοληστερόλης σε άτομα με αυξημένο σπλαγχνικό λίπος, ενώ για τους υπόλοιπους δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις. Δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχες συσχετίσεις όταν τα επίπεδα σπλαγχνικού λίπους εκτιμήθηκαν με βάση τις ανθρωπομετρήσεις.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης το αυξημένο ολικό κοιλιακό και σπλαγχνικό λίπος σχετίζονται άμεσα με τους δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου στα παιδιά. Η εκτίμηση των επιπέδων ολικού κοιλιακού και σπλαγχνικού λίπους με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων θα μπορούσε να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση των αυξημένων δεικτών καρδιομεταβολικού κινδύνου σε παιδιά και εφήβους και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Σπλαγχνικό λίπος, καρδιομεταβολικός κίνδυνος, παιδιά
Περιγραφή:
79 σ., πίν., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Karahaliou_PtyEDD_15.pdf

1 MB