Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προς τη μετανάστευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 15640 405 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προς τη μετανάστευση
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Παρασκευή
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται τη μελέτη των παραγόντων κοινωνικών, οικονομικών πολιτικών και άλλων που επηρεάζουν τη μετανάστευση του εξειδικευμένου προσωπικού και συγκεκριμένων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σήμερα την περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση απαντήσεων 401 γιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στην Αθήνα. Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2015. Τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και την εκτίμηση παλινδρομήσεων με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ενότητες ερωτήσεων με βάση το περιεχόμενο τους, οι οποίες είναι: (i) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, (ii) οι παράγοντες ώθησης των γιατρών και νοσηλευτών προς τη μετανάστευση, (iii) οι συνέπειες του φαινομένου της μετανάστευσης του εξειδικευμένου προσωπικού για την Ελλάδα και (iv) οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της μετανάστευσης από το ελληνικό κράτος. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι όσοι γιατροί είχαν πραγματοποιήσει σπουδές στο εξωτερικό είναι περισσότερο πιθανό να θεωρούν ότι σημαντική συνέπεια της μετανάστευσης για την Ελλάδα είναι ότι χάνεται το εξειδικευμένο προσωπικό της. Επίσης όσο αυξάνεται η άποψη ότι παράγοντες ώθησης προς τη μετανάστευση είναι η μη ύπαρξη ποιότητας ζωής και το καλύτερο μέλλον για τα παιδιά, είναι περισσότερο πιθανό οι γιατροί να θεωρούν ότι χάνεται το εξειδικευμένο προσωπικό της χώρας. Ακόμη, όσο αυξάνεται η άποψη ότι τα παράγοντες ώθησης προς τη μετανάστευση είναι τα χαμηλά εισοδήματα και η μη ύπαρξη ποιότητας ζωής είναι περισσότερο πιθανή σκέψη των γιατρών προς τη μετανάστευση. Σημαντικό είναι επίσης, όσο αυξάνεται η άποψη ότι η μη ύπαρξη εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες είναι ωθητικός παράγοντας προς τη μετανάστευση είναι λιγότερο πιθανή η επιστροφή των νοσηλευτών σε περίπτωση μετανάστευσης. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η άποψη ότι η μη αναγνώριση του έργου και της προσπάθειας και τα χαμηλά εισοδήματα είναι ωθητικοί παράγοντες προς τη μετανάστευση είναι περισσότερο πιθανή η σκέψη των νοσηλευτών προς τη μετανάστευση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ιατρική (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα
Δημόσια υγεία - Ελλάδα
Νοσοκομεία - Ελλάδα
Ιατρική περίθαλψη - Ελλάδα
Υπηρεσίες υγείας - Οικονομικές απόψεις
Υπηρεσίες υγείας - Ελλάδα
Μετανάστες, Έλληνες
Λέξεις-κλειδιά:
μετανάστευση, γιατροί, νοσηλευτές, διαρροή εγκεφάλων
Περιγραφή:
137 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Diamantopoulou_METOOO_15.pdf

1 MB