Διερεύνηση των προοπτικών καλλιέργειας ρίγανης και παραλαβής ριγανέλαιου μέσω συμβολαιακής παραγωγής

Πτυχιακή Εργασία 1557 495 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των προοπτικών καλλιέργειας ρίγανης και παραλαβής ριγανέλαιου μέσω συμβολαιακής παραγωγής
Συγγραφέας:
Τσιγαρίδα, Ευανθία Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Η διερεύνηση των προοπτικών της καλλιέργειας της ρίγανης σε συνδυασμό με την παραλαβή ριγανελαίου, μέσω της συμβολαιακής γεωργίας εξετάζεται διεξοδικά για τον ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση, διαμέσου της καταγραφής και της ανάλυσης των κυριοτέρων και μοναδικών μονάδων, στον τομέα καλλιέργειας- παραλαβής ριγανελαίου, που απαντώνται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι μονάδες επεξεργασίας περιορίζονται στην τυποποίηση του λαμβανομένου προϊόντος, με τη μορφή της δρόγης. Η έννοια της συμβολαιακής γεωργίας στο συγκεκριμένο κλάδο βρίσκει πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης, προώθησης και επικράτησης, γεγονός που αποδεικνύεται τεχνικοοικονομικά μέσα από τις μονάδες που υφίστανται σήμερα στην Ελλάδα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Φαρμακευτικά φυτά
Γεωργία - Ελλάδα
Αρωματικά φυτά
Λέξεις-κλειδιά:
Καλλιέργεια, ρίγανη, ριγανέλαιο, συμβολαιακή παραγωγή
Περιγραφή:
158 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, tsigarida.pdf