Αξιολόγηση διατροφικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται από το δάσκαλο με σκοπό τη βελτίωση διαιτητικών συνηθειών και συμπεριφορών παιδιών σχολικής ηλικίας

Διδακτορική Διατριβή 15477 864 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση διατροφικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται από το δάσκαλο με σκοπό τη βελτίωση διαιτητικών συνηθειών και συμπεριφορών παιδιών σχολικής ηλικίας
Συγγραφέας:
Περίκκου, Αναστασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Ιδιαίτερα καθοριστικός είναι ο ρόλος της διατροφής ως παράγοντας προαγωγής και διατήρησης της υγείας ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. Παρά τη σημαντική θέση στις συστάσεις που κατέχουν τα φρούτα και τα λαχανικά, η συχνότητα κατανάλωσης τους από τα παιδιά παραμένει πολύ χαμηλότερη της συνιστώμενης. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βελτίωση και υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς και ιδιαίτερα της αύξησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, οι παρεμβάσεις στο σχολείο δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αφού οι δάσκαλοι της τάξης είναι αυτοί που παραδοσιακά διδάσκουν αγωγή υγείας και διατροφή. Έστω όμως κι αν αναγνωρίζουν τη σημασία της διατροφικής εκπαίδευσης και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τα παιδιά και να τα επηρεάσουν να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων διατροφικής αγωγής ή αγωγής υγείας.
Σκοπός της διατριβής ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα ενός νέου τρόπου διατροφικής παρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείου, της επαναλαμβανόμενης έκθεσης μέσω του δασκάλου, στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων των παιδιών σχολικής ηλικίας και τις απόψεις των δασκάλων σχετικά με μη-διδακτικές μεθόδους στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας, όπως επίσης και τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουνε την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν διαφόρων τύπων διατροφικές παρεμβάσεις για τους μαθητές τους.
Υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα μιας καινοτόμου οικονομικής σχολικής παρέμβασης που στηρίζεται στην έκθεση στη συνήθεια κατανάλωσης φρούτου από το δάσκαλο, στη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Τονίζεται ο ρόλος του δασκάλου ως φορέας γνώσεων αλλά και ως πρότυπο συμπεριφοράς ως προς την προαγωγή της υγείας και συγκεκριμένα την αύξηση της πρόσληψης φρούτων από τα παιδιά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-05-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Εκπαίδευση
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Λέξεις-κλειδιά:
Διατροφική εκπαίδευση, Σχολείο, Δάσκαλος, Παρέμβαση, Κατανάλωση φρούτων
Περιγραφή:
212 σ.: εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Perikkou_PhDEDD_15.pdf

3 MB