Συνιστώσες της Μεσογειακής δίαιτας και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

Πτυχιακή Εργασία 15475
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνιστώσες της Μεσογειακής δίαιτας και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη GREECS
Συγγραφέας:
Κούβαρη, Ματίνα Π.
Περίληψη:
Σκοπός: Αξιολογήθηκε η πιθανή σχέση συγκεκριμένων συνιστωσών της Μεσογειακής πυραμίδας, (γλυκά και πρόσθετα έλαια), με την 10ετή πρόγνωση ΟΣΣ, με δεδομένα από τη μελέτη GREECS. Μέθοδος: Το 2003-2004 συλλέχτηκαν 2,172 διαδοχικοί ασθενείς με πρώτη διάγνωση ΟΣΣ, από καρδιολογικές κλινικές 6 γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του 2013-2014 πραγματοποιήθηκε ο 10ετής επανέλεγχος (88% συμμετοχή). Οι παραπάνω διατροφικές συνιστώσες εκτιμήθηκαν με ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Κατά τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Αποτελέσματα: Έστω και 1 μερίδα γλυκών/εβδομάδα συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο νέου καρδιαγγειακού επεισοδίου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγχυτικών παραγόντων [Σχετικός Λόγος (ΣΛ)=1.23 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ) (0.99, 1.53), p=0,067] ενώ διατήρηση της παραπάνω σχέσης σημειώθηκε μόνο στους ασθενείς με μεσαίο/υψηλό μορφωτικό επίπεδο (>9 χρόνια εκπαίδευσης) (p=0,095). Αντίθετα στο οικονομικό επίπεδο κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε. Αντίστοιχα, θετική συσχέτιση υπήρξε ανάμεσα στη μη αποκλειστική κατανάλωση ελαιολάδου και στον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο [ΣΛ=1.40 (ΔΕ) (1.05, 1.86), p=0,024] και ειδικά στην ομάδα των παχύσαρκων (p=0,038) και των πιο μορφωμένων (p=0,047). Συμπεράσματα: Ακόμη και 1 μερίδα γλυκών/ εβδομάδα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενείς με ΟΣΣ κυρίως στα άτομα με μεσαίο/υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, η μη αποκλειστική κατανάλωση ελαιολάδου φαίνεται να αυξάνει τον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο σε δευτερογενές επίπεδο ιδιαίτερα στους παχύσαρκους και στους πιο μορφωμένους. Τόσο στην κλινική πράξη όσο και στον τομέα της δημόσιας υγείας, συστάσεις θα πρέπει να δίνονται αναφορικά με το είδος, την ποσότητα αλλά και τη συχνότητα κατανάλωσης γλυκών ενώ η αποκλειστική χρήση ελαιολάδου στην καθημερινή προετοιμασία του φαγητού θα πρέπει να ενθαρρύνεται με ταυτόχρονο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, Καρδιαγγειακός κίνδυνος, Ελαιόλαδο, Γλυκά, Δημόσια υγεία
Περιγραφή:
106 σ.:12 εικ., 13 πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0