Αποτίμηση Διατροφικών Προτύπων και Καρκίνος του Μαστού: Επιδημιολογική Μελέτη Ασθενών-Μαρτύρων

Διδακτορική Διατριβή 15411 602 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτίμηση Διατροφικών Προτύπων και Καρκίνος του Μαστού: Επιδημιολογική Μελέτη Ασθενών-Μαρτύρων
Συγγραφέας:
Μουρούτη, Νίκη
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Παρότι ο ρόλος συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων και θρεπτικών συστατικών αναφορικά με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού έχει αξιολογηθεί και κατανοηθεί αρκετά, η επίδραση των διατροφικών προτύπων στην εμφάνιση της νόσου έχει ελάχιστα κατανοηθεί, και για το λόγο αυτό αποτελεί καινοτόμο πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος, Επομένως, σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να μελετηθεί η σχέση της διατροφής μέσω της αποτίμησης των διατροφικών προτύπων, με την πρώτη εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Μεθοδολογία: Κατά τα έτη 2010-2012, 500 συμμετέχουσες εντάχθηκαν στη μελέτη: 250 διαδοχικές νεοδιαγνωσθείσες ασθενείς με πρώτη εμφάνιση καρκίνου του μαστού και 250 υγιείς γυναίκες (56 ± 12ετών). Οι μάρτυρες προέρχονταν από τον γενικό πληθυσμό και ήταν εξομοιωμένες ως προς την ηλικία και τον τόπο διαμονής με τις ασθενείς. Καταγράφηκαν κοινωνικο-δημογραφικά, κλινικά, διατροφικά, ψυχολογικά και άλλα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των συμμετεχουσών. Η προσκόλληση στο Μεσογειακό διατροφικό πρότυπο (εκ-των-προτέρων διατροφικά πρότυπα) αξιολογήθηκε μέσω του MedDietScore (θεωρητικό εύρος: 0-55), ενώ τα εκ-των-υστέρων διατροφικά πρότυπα εξήχθησαν μέσω της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. Η πολλαπλή λογαριθμιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των σχετικών πιθανοτήτων της παρουσίας καρκίνου του μαστού. Αποτελέσματα: Μετά από έλεγχο για ποικίλους συγχυτικούς παράγοντες, για κάθε 1/55 μονάδα αύξησης του MedDietScore, ο σχετικός λόγος (ΣΛ) παρουσίας καρκίνου του μαστού ήταν: 0,92 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης-ΔΕ: 0,86-0,97). Ακόμη, η υιοθέτηση ενός διατροφικού προτύπου που χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση μη επεξεργασμένων δημητριακών, φρούτων και λαχανικών καθώς και ενός προτύπου που χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση ελαιολάδου και ψαριού συσχετίστηκαν με μειωμένη πιθανότητα παρουσίας καρκίνου του μαστού (ΣΛ=0,60; 95%CI 0,45-0,75 και ΣΛ=0,81; 95%CI 0,66-0,99 αντίστοιχα). Παράλληλα, η εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ (δηλ. 3-4 φορές/εβδομάδα) συσχετίστηκε με 84% μικρότερη πιθανότητα παρουσίας καρκίνου του μαστού (ΣΛ=0,16; 95%CI 0,03-0,80), ενώ η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος 1-2 φορές/εβδομάδα καθώς και καθημερινά συσχετίστηκε με 2,7 και 2,8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας της νόσου (ΣΛ=2,65; 95%CI 1,36-5,14 και ΣΛ=2,81; 95%CI 1,13-6,96 αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, η κατανάλωση δημητριακών προϊόντων ολικής άλεσης για περισσότερες από 7 φορές/εβδομάδα συσχετίστηκε με 51% μικρότερη πιθανότητα παρουσίας καρκίνου του μαστού (ΣΛ=0,49; 95%CI 0,29-0,82) ενώ η κατανάλωση γαλακτοκομικών πλήρων σε λίπος σε συχνότητα τουλάχιστον 16 μερίδες/εβδομάδα συσχετίστηκε επίσης με μικρότερη πιθανότητα παρουσίας της νόσου (ΣΛ=0,43; 95%CI 0,24-0,76). Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής συνέβαλαν στην επέκταση της υπάρχουσας γνώσης αναφορικά με τα ευεργετικά οφέλη από την υιοθέτηση του Μεσογειακού προτύπου διατροφής, αλλά και διατροφικών προτύπων τα οποία χαρακτηρίζονται από την κατανάλωση προϊόντων ολικής άλεσης, φρούτων, λαχανικών ελαιολάδου και ψαριού. Οι προσπάθειες ενθάρρυνσης της προσκόλλησης στα ανωτέρω διατροφικά πρότυπα αξίζει να ενσωματωθούν στις στρατηγικές δημόσιας υγείας για την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού, παράλληλα με έμφαση στη μέτρια πρόσληψη αλκοόλ καθώς και τη μειωμένη πρόσληψη επεξεργασμένου κρέατος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
καρκίνος του μαστού, διατροφικά πρότυπα, Μεσογειακή διατροφή, διατροφικές συνήθειες
Περιγραφή:
161 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mourouti_PhEDD.pdf

3 MB