Εκθέτοντας το διαφορετικό: μουσειακές αναπαραστάσεις διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Η περίπτωση του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15390
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκθέτοντας το διαφορετικό: μουσειακές αναπαραστάσεις διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Η περίπτωση του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης της Αθήνας
Συγγραφέας:
Ψαρουδάκη, Ευδοξία
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο ρόλο του μουσείου ως φορέα κοινωνικής αλληλεπίδρασης που μπορεί να συμβάλει στην ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Ειδικότερα, μελετά την μουσειακή αναπαράσταση διαφορετικών πολιτισμικών και εθνικών ομάδων, η οποία άλλοτε κατορθώνει να παρουσιάσει επιτυχημένα διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες, άλλοτε όμως παρουσιάζει την ετερότητα, χωρίς τη συναίνεση των αναπαριστάμενων, εμποτισμένη με στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης στην Αθήνα, παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη, που εκθέτει αντικείμενα τέχνης ενός διαφορετικού πολιτισμού. Μέσα από συζητήσεις με επίσημους φορείς του μουσείου,
με μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας που ζουν στην Αθήνα και με Έλληνες επισκέπτες, διερευνάται και σχολιάζεται αν το Μουσείο εκπληρώνει τον κοινωνικό του ρόλο, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη των μουσουλμάνων μεταναστών και αν ο τρόπος ανάδειξης της μουσουλμανικής ταυτότητας μέσα από τα εκθέματα των συλλογών, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μουσουλμάνων επισκεπτών.
Η μελέτη καταλήγει στη διατύπωση προτάσεων που αφορούν τόσο στην επικοινωνιακή πολιτική του μουσείου απέναντι στη μουσουλμανική κοινότητα, όσο και στην ευελιξία του μουσείου στην έκθεση αντικειμένων ισλαμικής τέχνης και στην ανταπόκρισή του στην εικόνα ενός σύγχρονου, ελκυστικού μουσείου του 21ου αιώνα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Ιστορία του Πολιτισμού
Λοιπά Θέματα:
Μουσειολογία
Τέχνη
Πολιτισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσειακή έκθεση, αναπαράσταση, διαφορετικότητα, ισλαμική τέχνη, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης
Περιγραφή:
174 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Psaroudaki_METOOO_11.pdf

6 MB