Το μάρκετινγκ στην πολιτιστική βιομηχανία: η περίπτωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διάδοση και προβολή του

Μεταπτυχιακή Εργασία 15383
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μάρκετινγκ στην πολιτιστική βιομηχανία: η περίπτωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διάδοση και προβολή του
Συγγραφέας:
Κυριάκου, Μαργαρίτα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποσαφηνιστεί σε πρώτο επίπεδο ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία» έτσι ώστε να είναι έπειτα δυνατό να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ και τα εργαλεία του που χρησιμοποιούνται στην πολιτιστική βιομηχανία. Προκειμένου οι πολιτιστικοί φορείς να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους απαιτείται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους ολοκληρωμένου μάρκετινγκ. Η βιωσιμότητα και η ανάδειξή τους σε σύγχρονα πολιτιστικά ιδρύματα καθιστά απαραίτητη την σωστή προβολή των πολιτιστικών τους δράσεων και την προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού. Παράλληλα, η επιλογή των κατάλληλων μέσων για την προώθηση συμβάλλουν θετικά στη δημόσια προβολή τους.
Πιο συγκεκριμένα, στο ερευνητικό μέρος της εργασίας επιλέγεται η μελέτη περίπτωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ.) και εξετάζεται το ολοκληρωμένο μάρκετινγκ και η αποτελεσματικότητα προβολής του μέσω των νέων τεχνολογιών. Σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη του διαδικτυακού μάρκετινγκ του Ε.Μ.Σ.Τ. για την προβολή του βάσει των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά - Μάρκετινγκ
Λέξεις-κλειδιά:
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μάρκετινγκ, πολιτιστική βιομηχανία, διαδικτυακό μάρκετινγκ
Περιγραφή:
130 σ., πίν., διαγρ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kyriakou_METOOO_12.pdf

1 MB