Η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική μειονότητα και στη δυτική κοινωνία - Συγκριτική μελέτη: η περίπτωση του δήμου Ξάνθης

Πτυχιακή Εργασία 1525 709 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική μειονότητα και στη δυτική κοινωνία - Συγκριτική μελέτη: η περίπτωση του δήμου Ξάνθης
Συγγραφέας:
Παρασκευαΐδου, Χαριτίνη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη θέση των μουσουλμάνων γυναικών, οι οποίες ανήκουν σε μειονοτικές κοινότητες παγκοσμίως. Αλλά παρουσιάζει και τη θέση της δυτικής γυναίκας. Η θέση της γυναίκας αφορά την πολιτική, την οικογένεια, την εκπαίδευση, την απασχόληση και γενικότερα τη θέση τους στην κοινωνία. Η παρουσίαση γίνεται συγκριτικά ανάμεσα στις δυο κατηγορίες γυναικών. Όσο αφορά την εμπειρική μελέτη παρουσιάζει τις συχνότητες που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γυναικών, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των συχνοτήτων, ανάμεσα στις χριστιανές και τις μουσουλμάνες που κατοικούσαν στο δήμο της Ξάνθης. Τέλος, καταγράφηκαν οι πιο σημαντικές συσχετίσεις που προέκυψαν, με βάση τη θρησκευτική τους ταυτότητα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μουσουλμάνες - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός) - Κοινωνικές συνθήκες
Muslim women - Greece - Xanthi (Nome) - Social conditions
Μειονότητες - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός)
Minorities - Greece - Xanthi (Nome)
Περιγραφή:
206 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, paraskeuaidou.pdf