Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης από δεδομένα νοσοκομείων

Μεταπτυχιακή Εργασία 15032 660 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης από δεδομένα νοσοκομείων
Συγγραφέας:
Ζάλη, Ευγενία
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Τα νοσοκομεία στις μέρες μας έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των διαδικασιών
μηχανογραφημένο, όχι με ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα αλλά με επιμέρους
διαφορετικά που διασυνδέονται μεταξύ τους. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, στην
Ελλάδα όλη αυτή η συσσώρευση πληροφορίας παραμένει ανεκμετάλλευτη. Η
εργασία αυτή θα προσπαθήσει να αναλύσει τους δείκτες που αποφέρουν ωφέλιμη
πληροφορία μέσα από την συλλογή δεδομένων από όλα τα πληροφοριακά συστήματα
του νοσοκομείου και με βάση τους άξονες που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας, με ορίζοντα μέχρι το 2020, θα προσπαθήσει να οπτικοποιήσει τους δείκτες αυτούς, με όσον το δυνατόν λειτουργικό τρόπο, σε ταμπλό επιχειρηματικής ευφυΐας στρατηγικού, λειτουργικού και αναλυτικού χαρακτήρα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό και αξιόπιστο εργαλείο λήψης αποφάσεων για όλους τους χρήστες όλων των βαθμίδων. Έτσι, θα δείξει πως οι στόχοι του Υπουργείου Υγείας αποτυπώνονται σε όλα τα ταμπλό Επιχειρηματικής Ευφυΐας για την καλύτερη ευθυγράμμιση του ελέγχου και της πορείας ενός νοσοκομείου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
αμπλό επιχειρηματικής ευφυΐας, δείκτες αξιολόγησης, οπτικοποίηση δεικτών, σχεδιάγραμμα ,βασικοί δείκτες απόδοσης
Περιγραφή:
111 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Zali_MetaptPlirTil_14.pdf

4 MB