Το λιμάνι της Ραφήνας: η αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή και η επιρροή της στην τοπική οικονομία

Πτυχιακή Εργασία 15024 874 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το λιμάνι της Ραφήνας: η αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή και η επιρροή της στην τοπική οικονομία
Συγγραφέας:
Χαλκιάς, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των σπουδών στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασία αφιερώνεται στην αλιευτική δραστηριότητα στο λιμάνι της Ραφήνας και στην επιρροή της στην οικονομική ζωή της συγκεκριμένης πόλης της Ανατολικής Αττικής. Αυτή εξοικειώνεται και εξειδικεύεται από την αναδίφηση της βιβλιογραφίας, από την παράθεση και επεξεργασία στοιχείων του διαδικτύου αλλά σε μεγαλύτερο και σημαντικότερο βαθμό από την επί τόπου έρευνα πεδίου. Αξιοσημείωτο ρόλο θα διαδραματίσουν οι συζητήσεις με τοπικούς φορείς, όπως το Λιμεναρχείο Ραφήνας και οι σύλλογοι επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων αντίστοιχα καθώς και οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι καταστημάτων εστίασης και ιχθυοπωλείων. Προσδοκία του συντάκτη της εργασίας είναι να φανεί αυτή ενδιαφέρουσα και όχι κουραστική στον αναγνώστη καθώς και να του προσφέρει μια σφαιρική αντίληψη σχετικά με τη δραστηριότητα της αλιείας στη συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και τη σημαντικότητά της στην τοπική οικονομία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο αναγνώστης θα χρειαστεί να λάβει αρχικά κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τομέα της αλιείας τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ θα γίνει και μία προσπάθεια ανάλυσης της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Ραφήνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
αλιεία, ιχθυοτροφεία, οικονομία, Αττική, Ραφήνα
Περιγραφή:
64 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Xalkias_PtyGeo_14.pdf

2 MB