Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη των Νομών Αττικής και Μεσσηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15022
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη των Νομών Αττικής και Μεσσηνίας
Συγγραφέας:
Βουγιουκλή, Ευγενία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Προτεραιότητα μιας χώρας που επιδιώκει την ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η επένδυση στην εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης τους. Ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων, ως τα διοικητικά όργανα κάθε σχολικής μονάδας, καλούνται να είναι διοικητικά καταρτισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διοικητικού τους ρόλου και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία μελετά τη διοικητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων της Αττικής και της Μεσσηνίας προσπαθώντας να αναδείξει τις γνωστικές τους αδυναμίες στα θέματα Διοίκησης του Σχολείου. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η επιμόρφωση σε θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να εστιάσουν οι σχεδιαστές της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Επιμόρφωση
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
διοίκηση, σχολείο, εκπαίδευση, Αττική, Μεσσηνία
Περιγραφή:
137 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Vougioukli_MetaptOOO_14.pdf

2 MB