Κίνδυνος της παράκτιας ζώνης του δήμου Αιγιαλείας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunami)

Πτυχιακή Εργασία 14983 794 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κίνδυνος της παράκτιας ζώνης του δήμου Αιγιαλείας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunami)
Συγγραφέας:
Σχίζας, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο καθορισμός των περιοχών της παράκτιας ζώνης, σε τμήματα της περιοχής της Αιγιαλείας, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα από ένα ενδεχόμενο κύμα tsunami. Τα κύματα αυτά αποτελούν μια από τις πιο καταστρεπτικές φυσικές παράκτιες διεργασίες που απειλούν τις χαμηλές παράκτιες περιοχές Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα το λογισμικό ArcGIS 10.1.2 Δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων από τη τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με αναλογικούς χάρτες διαφόρων ειδών και κλιμάκων. Συγκεκριμένα τα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10 τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχών μελέτης κλίμακας 1:5.000 της Γ.Υ.Σ, ένας γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:50.000 καθώς και ένας χάρτης χρήσεων γης, κλίμακας 1:100.000 του Ο.Κ.Χ.Ε. Ο δήμος Αιγιαλείας έχοντας μια χαμηλή παράκτια περιοχή ήπιας μορφολογίας είναι εκτεθειμένος σε παράκτιους φυσικούς κινδύνους , μεταξύ των οποίων και τα κύματα τσουνάμι. Η μεγάλη σε έκταση παράκτια ζώνη του που είναι εκτεθειμένη σε φαινόμενα ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης καθώς επίσης και σε τσουνάμι ,όπως επίσης και η θέση του μαζί με τις ιστορικές καταγραφές που αφορούν στην περιοχή ,συντέλεσαν στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος σαν περιοχή μελέτης. Διακρίθηκαν οι περιοχές χαμηλού υψομέτρου, εκτιμήθηκαν οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι χαμηλές αυτές περιοχές των υψομετρικών ζωνών 0–4m, των 4–8m και των 8–20m καθώς και οι αντίστοιχες καλύψεις γης και τέλος εκτιμήθηκε το ποσοστό τους στο σύνολο της περιοχής που μελετήθηκε. Οι καλύψεις γης σε συνδυασμό με το υψόμετρο αποτέλεσαν τα κριτήρια για τον καθορισμό της επικινδυνότητας. Τέλος έγιναν προτάσεις για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των πιθανών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων από παρόμοιες παράκτιες ακραίες διεργασίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Κύματα βαρύτητας - Ελλάδα - Κορινθιακός κόλπος
Διαχείριση παράκτιου χώρου
Κορινθιακός κόλπος
Λέξεις-κλειδιά:
κύματα βαρύτητας, παράκτια ζώνη, Αχαΐα
Περιγραφή:
96 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Sxizas_PtyGeo_14.pdf

4 MB