Μετά-μοντέλο για την διαχείριση συμμόρφωσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14977 722 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετά-μοντέλο για την διαχείριση συμμόρφωσης
Συγγραφέας:
Στρατηγάκη, Χριστίνα Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Λουκόπουλος, Περικλής
Περίληψη:
Η συμμόρφωση σε κανόνες και η επιβολή αυτών είναι η πράξη της δημιουργίας εσωτερικών ελέγχων με την οποία η τήρηση των κανονισμών είναι εγγυημένη. Η διαχείριση της συμμόρφωσης σε κανόνες είναι η εν εξελίξει διαδικασία της αναγνώρισης σχετικών κανονισμών για έναν οργανισμό, η αξιολόγηση του κινδύνου ανυπακοής στις καθορισμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης, η θέσπιση αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων για την πρόληψη / αποφυγή / εντοπισμό των παραβιάσεων και η διατήρηση της αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών. Για την συμμόρφωση ενός οργανισμού στους κανονισμούς είναι αναγκαία η μελέτη της δομής και των ειδών των νομικών εγγράφων και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τους για τον τελικό καθορισμό κανόνων σε κωδικοποιημένη μορφή. Με σκοπό την απεικόνιση των οντοτήτων που περιγράφουν την συμμόρφωση και των σχέσεων μεταξύ τους , αυτή η εργασία προτείνει τη δημιουργία ενός εννοιολογικού μετά-μοντέλου. Αυτό το μετά-μοντέλο θα επιτρέψει την επιβολή της συμμόρφωσης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των επιχειρηματικών διαδικασιών με συνεπή τρόπο , ανεξάρτητα από την προσέγγιση μοντελοποίησης που υιοθετείται για την περιγραφή τους. Το προτεινόμενο μετά-μοντέλο επικυρώνεται μέσω της σύγκρισης με άλλα μετά - μοντέλα και την δημιουργία στιγμιότυπων του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση συμμόρφωσης, Επιβολή συμμόρφωσης, Μετά-μοντέλο, Σημασιολογική ανάλυση
Περιγραφή:
90 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Stratigaki_MetaptPlirTil_14.pdf

3 MB