Δημιουργία οντολογίας στη σχολική ηγεσία

Μεταπτυχιακή Εργασία 14961
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημιουργία οντολογίας στη σχολική ηγεσία
Συγγραφέας:
Σαραντοπούλου, Όλγα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
O Σημασιολογικός Ιστός, σύμφωνα με τον εμπνευστή του Διαδικτύου Tim Berners-Lee, θα αποτελέσει την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού και τη νέα γενιά του Διαδικτύου, όπου η πληροφορία θα διαθέτει δομή και νόημα (σημασιολογία), έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποδοτικότερη αναζήτηση, επεξεργασία και ενοποίηση των δεδομένων, αλλά και η κατανόηση του περιεχομένου των εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού από τους υπολογιστές. Οι οντολογίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού, ως εργαλεία αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης και χρησιμοποιούνται ως το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται και στην συνέχεια υλοποιούνται οι διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες Ιστού. Aντικείμενο του πονήματος αυτού είναι η οντολογική αναπαράσταση της Σχολικής Ηγεσίας βάσει του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) και των Οντολογιών. Tο σύστημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα μοντελοποίησης όλων των στοιχείων ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού (υλικοί και άϋλοι πόροι) Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εργασία περιλαμβάνει μια επισκόπηση των βασικότερων χαρακτηριστικών του Σημασιολογικού Ιστού και των οντολογιών και αναλύει συγκεκριμένες οντολογίες και έργα που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Επιπλέον, παρουσιάζει την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας υπηρεσίας ιστού για την διαχείριση της πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε μια οντολογία, η οποία αποτελεί απεικόνιση ενός σχολικού οργανογράμματος. Τέλος, στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη, μέσω του συντάκτη οντολογιών Protege, μιας οντολογίας σε γλώσσα OWL, η οποία συγκεντρώνει και αναπαριστά όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο οργανόγραμμα μιας σχολικής μονάδας και ακολουθεί η διαχείριση της οντολογικής πληροφορίας και η εξαγωγή οντολογικής γνώσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Σημασιολογικός Ιστός
Εκπαιδευτική ηγεσία
Οντολογίες (Ανάκτηση πληροφοριών)
Διαδικτύωση (Τηλεπικοινωνία)
Λέξεις-κλειδιά:
οντολογίες, γλώσσα OWL, σχολική ηγεσία, εκπαίδευση
Περιγραφή:
113 σ. : εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Sarantopoulou_MetaptOOO_14.pdf

1 MB