Η συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών στο πλύσιμο των ρούχων: η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Πτυχιακή Εργασία 14935 477 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών στο πλύσιμο των ρούχων: η περίπτωση του Νομού Τρικάλων
Συγγραφέας:
Παπαπούλιου, Μαρία-Ευφροσύνη Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των κατοίκων του Νομού Τρικάλων στο πλύσιμο των ρούχων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, διεξήχθη έρευνα κατά την οποία διευρύνθηκαν οι γνώσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής και τις ώρες παροχής νυχτερινού ρεύματος. Παράλληλα εξετάστηκε η συμπεριφορά των ερωτηθέντων ως προς τις θερμοκρασίες πλύσης, την ταξινόμηση των ρούχων πριν το πλύσιμο, η ικανοποίησή τους από το αποτέλεσμα της πλύσης και οι λόγοι που οδηγούν σε δυσαρέστηση. Τέλος, διερευνήθηκε η εμφάνιση ερεθισμού του δέρματος που σχετίζεται με περιοχές του σώματος που έρχονται σε επαφή με τα ρούχα και η συχνότητα χρήσης ορισμένων προϊόντων πλυντηρίου. Η μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας έγινε με βάση ένα ερωτηματολόγιο 28 ερωτήσεων και διανεμήθηκε σε 100 νοικοκυριά. Από τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν διακρίνονται τα εξής:  Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό ίσο με 71%.  Πάνω από το μισό του δείγματος (ποσοστό 76%) χρησιμοποιεί το νυχτερινό ρεύμα, ενώ μόνο το 41% γνωρίζει σωστά τις ώρες παροχής του.  Το 82% του δείγματος είναι πάντα ή σχεδόν πάντα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της πλύσης των ρούχων.  Η επιλογή υγρού απορρυπαντικού ή απορρυπαντικού σε μορφή σκόνης εξαρτάται από την ηλικία των ερωτηθέντων. Το 91,7% των ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 55 ετών χρησιμοποιεί σκόνη.  Οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν το νυχτερινό ρεύμα, γνωρίζουν σωστά τις ώρες παροχής του σε ποσοστό 91,7%, ενώ όσοι δεν το χρησιμοποιούν δε γνωρίζουν τις ώρες παροχής του.  Η ύπαρξη της χρονοκαθυστέρησης στις λειτουργίες του πλυντηρίου ρούχων εξαρτάται από την ηλικία του πλυντηρίου. Πλυντήρια άνω των 10 ετών δε διαθέτουν τη συγκεκριμένη λειτουργία (ποσοστό 41,7%).  Η ικανοποίηση των ερωτηθέντων από το αποτέλεσμα της πλύσης των ρούχων εξαρτάται από την αφαίρεση λεκέδων σε ποσοστό 91%. Το πλυντήριο ρούχων είναι μία άκρως απαραίτητη ηλεκτρική συσκευή για κάθε νοικοκυριό. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αναγκαιότητα για ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την ορθή χρήση του, αφού παρατηρείται ότι υπάρχει άγνοια για ορισμένα χαρακτηριστικά του ή ακόμα και λειτουργίες του. Το σημαντικότερο είναι να οδηγηθούν οι καταναλωτές σε μία βιώσιμη συμπεριφορά πλυσίματος των ρούχων, εναρμονίζοντας τη χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων πλύσης, με τις σωστές θερμοκρασίες, τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και όλα αυτά ανάλογα με τη σκληρότητα νερού κάθε περιοχής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Πλυντήρια ρούχων - Εξοπλισμός
Οικιακή οικονομία - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός) - Τρίκαλα
Λέξεις-κλειδιά:
οικιακές συσκευές
Περιγραφή:
133 σ.: εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Papapouliou_PtyOOO_14.pdf

3 MB