Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών

Πτυχιακή Εργασία 14929 484 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Η επιχειρηματική επιτυχία στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά απαιτεί υψηλό βαθμό κατανόησης και σεβασμό προς τον πελάτη. Οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ότι η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή πορεία της επιχείρησής τους. Η ενημέρωση των επιχειρηματιών για τυχόν λάθη που κάνουν κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, αλλά και η ικανοποίηση που επιτυγχάνεται από τη σωστή παροχή τους, πραγματοποιείται μέσω των αξιολογήσεων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός μέσου συλλογής αξιολογήσεων καταστημάτων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ένας ιστότοπος. Οι λειτουργίες που παρέχουν οι εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιολογήσει όποιο κατάστημα επιθυμεί, από το σύνολο των καταστημάτων που διαθέτει η εφαρμογή, βαθμολογώντας τις επιδόσεις τους σε έξι διαφορετικά κριτήρια και να ενημερωθεί για την πορεία των καταστημάτων μέσω διαγραμμάτων ετήσιων αξιολογήσεων. Η εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα αποσκοπεί στην άμεση χρήση της αναπτυσσόμενης λειτουργικότητας, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Τα καταστήματα απεικονίζονται στο χάρτη (Google Maps) μέσω κατηγοριών ή μέσω αναζήτησης, σε συνδυασμό με τη θέση που βρίσκεται ο χρήστης κατά την εκτέλεση. Ο ιστότοπος παρέχει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης των καταστημάτων που διατίθενται για αξιολόγηση, λειτουργία που αποφύγαμε να εντάξουμε στην εφαρμογή Android.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Κοινωνικές επιστήμες
Εμπόριο
Λοιπά Θέματα:
Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Χάρτες
Ηλεκτρονικός πόρος Android
Λέξεις-κλειδιά:
εμπόριο, κινητά τηλέφωνα, χάρτες Google, Android
Περιγραφή:
85 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Papadopoulou_PtyPlirTil_14.pdf

4 MB