Ανάπτυξη εφαρμογών γονικού ελέγχου για κινητές συσκευές Android

Πτυχιακή Εργασία 14897
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογών γονικού ελέγχου για κινητές συσκευές Android
Συγγραφέας:
Μανδαλενάκη, Μαρία Ευφραιμία
Επιβλέπων καθηγητής:
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής έχει ενισχύσει τις φοβίες των γονέων σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους δημιουργώντας νέες ανάγκες. Μία από τις πιο σημαντικές είναι ο γονικός έλεγχος. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να προσφέρει λύσεις μέσω του Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο τηλέφωνο (smartphone). Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους γονείς να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα παιδιά τους χρησιμοποιώντας κάποιο σύγχρονο τηλέφωνο με λειτουργικό Android. Ειδικότερα, ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας ήταν η υλοποίηση δύο εφαρμογών, που σε αντίθεση με τις ήδη υπάρχουσες να παρέχουν διακριτικότητα και εχεμύθεια στο γονέα. Η βασική εφαρμογή εγκαθίσταται στην έξυπνη συσκευή του γονέα και του εμφανίζει ένα χάρτη με τη γεωγραφική τοποθεσία των εξαρτώμενων συσκευών που έχουν στην κατοχή τους τα παιδιά του, ενώ του παρέχεται και η δυνατότητα διαχείρισής τους. Η δεύτερη εφαρμογή χρησιμοποιείται από τα ανήλικα άτομα της οικογένειας και αποτελεί μία εφαρμογή ζωγραφικής, η οποία έχει υλοποιηθεί ώστε να τρέχει στο υπόβαθρο μία υπηρεσία που θα χρησιμοποιεί το GPS για να στέλνει σε ένα διακομιστή τη θέση της συσκευής. Σημαντικό γνώρισμα για μία τέτοια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τοποθεσία του χρήστη της, διαδραματίζει η ασφάλεια των δεδομένων του. Έτσι, έχει γίνει προσπάθεια στις δύο εφαρμογές που εκπονήθηκαν να διασφαλιστεί η μεταδιδόμενη πληροφορία με σύγχρονες τεχνικές κωδικοποίησης, καθώς είναι αναγκαίο να αποτρέπεται η πρόσβαση σε οποιονδήποτε. Καθώς στις μέρες μας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι ευρέως διαδεδομένο και υπάρχει μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, επιλέχθηκε η χρήση τέτοιων τεχνολογιών για την υλοποίηση των εφαρμογών της διπλωματικής. Τα χαρακτηριστικά και η αποδοτικότητά τους μπορούν να ανταγωνιστούν τα εμπορικά λογισμικά που υπάρχουν. Ειδικότερα, όσον αφορά τα λογισμικά που ειδικεύονται στην υλοποίηση Android εφαρμογών, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές σε προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Έτσι το σύνολο του κώδικα που αναπτύχθηκε βασίστηκε σε ΕΛ/ΛΑΚ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Έξυπνα τηλέφωνα
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
Ηλεκτρονικός πόρος Android
Λέξεις-κλειδιά:
Έξυπνα τηλέφωνα, Συστήματα κινητής τηλεφωνίας, Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
Περιγραφή:
112 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mandalenaki_PtyPlirTil_14.pdf

2 MB