Η επίδραση του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών της νήσου Τήνου και στο υδρογραφικό δίκτυο του νησιού

Πτυχιακή Εργασία 14879 865 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών της νήσου Τήνου και στο υδρογραφικό δίκτυο του νησιού
Συγγραφέας:
Λαμανδρέα Σταματική, Άννα
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε μια ποσοτική μελέτη των ρηγμάτων, του υδρογραφικού δικτύου και της ακτογραμμής της νήσου Τήνου με σκοπό τη διερεύνηση επιδράσεων του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών και του υδρογραφικού δικτύου του νησιού. Μελετήθηκε η τεκτονική, η παράκτια γεωμορφολογία και το υδρογραφικό δίκτυο της νήσου Τήνου και τα ποσοτικά δεδομένα απεικονίστηκαν γραφικά. Παρατηρήθηκαν επιδράσεις του τεκτονισμού στη δημιουργία των ακτών και στη μορφολογία του υδρογραφικού δικτύου
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Λοιπά Θέματα:
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Τεκτονισμός - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Ακτές - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Υδρογραφία - Δίκτυα -Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Λέξεις-κλειδιά:
γεωμορφολογία, τεκτονισμός, γεωλογία, ακτές, υδρογραφία, δίκτυα, Τήνος, Κυκλάδες, Ελλάδα
Περιγραφή:
58 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Lamandrea_PtyGeo_14.pdf

6 MB