Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας (sensing platform) μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές iOS

Πτυχιακή Εργασία 14869 945 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας (sensing platform) μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές iOS
Συγγραφέας:
Κουντουράς, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Καθώς ο αριθμός των χρηστών έξυπνων κινητών συσκευών συνεχώς αυξάνεται και η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου γίνετε όλο και πιο διαδεδομένη γίνεται εμφανής η ανάγκη σύγκρισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν πολλές λύσεις που να δίνουν στους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την αναμενόμενη ποιότητα υπηρεσιών που θα συναντήσουν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Ο λόγος για τον οποίο τέτοιου είδους πληροφορία είναι απαραίτητη έχει να κάνει με την μεγάλη ποικιλομορφία τεχνολογιών δικτύωσης για κινητές συσκευές καθώς και με τους περιορισμούς που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες. Αντικείμενο λοιπόν αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συνοδευόμενη από μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα iOS, με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας που θα επέτρεπε στους χρήστες κινητών τηλεφώνων να μετρήσουν κάποια χαρακτηριστικά του δικτύου στο οποίο βρίσκονται, καθώς και να δουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων άλλων χρηστών αποτυπωμένα πάνω σε ένα χάρτη. Ειδικότερα, κύριος στόχος της εργασίας ήταν η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα της διαδικτυακής σύνδεσης έξυπνων κινητών τηλεφωνικών συσκευών καθώς και γεωγραφικών πληροφοριών που θα επιτρέψουν την δημιουργία μιας απεικόνισης των μετρήσεων όλων των χρηστών της πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν την ποιότητα των υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης που είχαν άλλοι χρήστες της υπηρεσίας σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο. Επίσης αυτή η πλατφόρμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο για την σύγκριση διάφορων τεχνολογιών πρόσβασης καθώς και την ποιότητα των δικτύων διαφορετικών εταιριών παροχής κινητών υπηρεσιών. Με αυτούς τους στόχους υλοποιήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συλλέγει και επεξεργάζεται αποτελέσματα μετρήσεων από κινητές συσκευές μαζί με γεωγραφικές πληροφορίες. Επίσης αναπτύχθηκε η εφαρμογή για κινητά με λειτουργικό σύστημα iOS η οποία διεξάγει μετρήσεις και αποστέλλει τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και γεωγραφικές πληροφορίες καθώς και άλλου τύπου πληροφορίες σχετικά με το κινητό δίκτυο. Ακόμη η εφαρμογή προσφέρει πρόσβαση στα αποτελέσματα μετρήσεων άλλων χρηστών πάνω σε ένα χάρτη για εύκολη κατανόηση αυτών των αποτελεσμάτων. Τέλος αναπτύχθηκε και μια απλή διαδικτυακή σελίδα που δίνει πρόσβαση στα ίδια αποτελέσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρονικός πόρος iOS
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Έξυπνα τηλέφωνα
Wireless sensor networks
Λέξεις-κλειδιά:
πληθοπορισμός, ασύρματα δίκτυα, έξυπνα τηλέφωνα
Περιγραφή:
100 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kountouras_PtyPLirTil_14.pdf

8 MB