Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές Android

Πτυχιακή Εργασία 14865
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές Android
Συγγραφέας:
Κορωνιώτης, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Στις μέρες μας, είναι σπάνιο να βρεις κάποιον στις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη που να μην έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μία συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, είτε αυτή είναι ένα “έξυπνο” κινητό, ένας υπολογιστής (Laptop, Desktop, Notebook) ή ακόμα και μία κονσόλα (Game console). Είτε μας αρέσει, είτε όχι το Internet (διαδίκτυο), έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, προσφέροντας γρήγορους τρόπους επικοινωνίας {μέσω των social media, την ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) και την δυνατότητα συνομιλίας μέσω του διαδικτύου (Voice over IP)}, την δυνατότητα on-line αγοραπωλησιών (e-commerce) καθώς και ταχύτατη προσπέλαση τεράστιων αποθεμάτων πληροφορίας. Γίνεται συνεπώς προφανές ότι καθώς αυξάνεται η εξάρτηση μας στις υπηρεσίες του διαδικτύου για την επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων, θα πρέπει να αναπτυχθούν αξιόπιστες μέθοδοι για την μέτρηση και την αξιολόγηση των συνδέσεων που προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου στους πελάτες τους. Αντικείμενο της εργασίας αυτής, είναι η ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής για Android συσκευές με απώτερο σκοπό την εξαγωγή μετρήσεων σχετικά με την σύνδεση στο διαδίκτυο και την μεταγενέστερη απεικόνιση αυτών σε χάρτη τόσο στην εφαρμογή, όσο και σε ιστοσελίδα δικιάς μας επινόησης. Ειδικότερα, στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα λογισμικού για την γεωγραφική απεικόνιση της ταχύτητας σύνδεσης αλλά και άλλων μετρικών απόδοσης (key performance indicators, KPIs) κινητών τελευταίας τεχνολογίας(smartphones) που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android. Σκοπός μας είναι η πλατφόρμα αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο για το χαρακτηρισμό ασυρμάτων δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή δικτύων βασισμένων στο πρότυπο IEEE 802.11 (wifi). Μια άλλη χρήση της θα μπορούσε να είναι και η πιθανή εύρεση ελαττωμάτων των υποδομών, βάση γεωγραφικών περιοχών και συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας αυτής χωρίζεται σε 2 μέρη: 1)εφαρμογή πελάτης (client application), και 2)εξυπηρέτες (servers). Ειδικότερα η εφαρμογή πελάτης η οποία είναι στοχευμένη για συσκευές Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich MR1 με μικρότερη επιτρεπτή έκδοση την Froyo (2.2-2.2.3), μετράει και αποστέλλει σε μία βάση δεδομένων, βασισμένη σε MySQL, γενικές ανώνυμες πληροφορίες για την σύνδεση στο διαδίκτυο του εκάστοτε χρήστη, μαζί με την γεωγραφική θέση του χρήστη η οποία υπολογίζεται μέσω GPS κυρίως και απεικονίζεται στο κινητό του χρήστη μέσω Google Maps. Ειδικότερα εκτελεί ελέγχους ταχύτητας αποστολής και λήψης προς το Server κομμάτι της πλατφόρμας. Το δεύτερο κομμάτι της πλατφόρμας, είναι βασισμένο σε ένα εικονικό μηχάνημα, που βρίσκεται στην υπηρεσία Ωκεανός, εκτελεί Linux (Ubuntu 13.10) και αποτελείται από έναν εξυπηρέτη υλοποιημένο με χρήση της γλώσσας Java, ο οποίος συνεργάζεται με την εφαρμογή για την λήψη μετρήσεων, μία βάση δεδομένων MySQL στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα από τις μετρήσεις, έναν application server ανοιχτού λογισμικού τον οποίο πήραμε έτοιμο (geoserver 2.5) και παραμετροποιήσαμε κατάλληλα τόσο για να δέχεται δεδομένα από την βάση όσο και για να αποστέλλει τα δεδομένα αυτά βάση προτύπων σε μία ιστοσελίδα, η οποία εμφανίζει στοιχεία από την βάση πάνω σε ένα χάρτη βάση των επιλογών του επισκέπτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Λοιπά Θέματα:
Android (Ηλεκτρονικός πόρος)
Έξυπνα τηλέφωνα
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας
Android (Electronic resource)
Προγραμματισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρονικός πόρος Android, Προγραμματισμός, Έξυπνα τηλέφωνα, Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας
Περιγραφή:
112 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Koroniotis_PtyPlirTil_14.pdf

9 MB