Γνώσεις και αντιλήψεις για τη διατροφή σε σχέση με γεωγραφική μεταβλητότητα και φύλο

Πτυχιακή Εργασία 14847 661 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις και αντιλήψεις για τη διατροφή σε σχέση με γεωγραφική μεταβλητότητα και φύλο
Συγγραφέας:
Κατσιβέλη, Στέλλα Ι.
Περίληψη:
Σκοπός:Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη, η παρουσίαση και η αξιολόγηση των γνώσεων και των αντιλήψεων του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με τους διατροφικούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και ο προσδιορισμός της διακύμανσης αυτών τόσο ανάμεσα στα δύο φύλα όσο και στις διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Μεθοδολογία:Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαία επιλεγμένα 10.141 ενήλικα άτομα από επτά περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα/ Θεσσαλία, Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Νησιά Αιγαίου) (άνδρες 47,1% ηλικίας 38,3± 15,5 έτη, γυναίκες 52,9% ηλικίας 39,4± 14,0 έτη). Οι αναλύσεις βασίστηκαν σε δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν το διάστημα από το 2006 έως το 2013. Χρησιμοποιήθηκαν αυτο-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια τα οποία, συμπληρώνονταν ανώνυμα από τους συμμετέχοντες. Τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν ερωτήσεις για κοινωνικο-οικονομικά και άλλα δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, αντιλήψεις για τους κλινικούς παράγοντες κινδύνου που προκαλούν την καρδιαγγειακή νόσο, αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή. Έπειτα χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPPS (έκδοση 20) για να ελεγχθεί η συσχέτιση του φύλου και του τόπου διαμονής με τις γνώσεις και αντιλήψεις σχετικά με τη διατροφή και την επίδρασή της στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αποτελέσματα/ Συμπεράσματα:Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των γνώσεων και αντιλήψεων, των δύο φύλων, σχετικά με τη διατροφή και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στις περιοχές της Ελλάδας, που εξετάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ενημερωμένες από τους άνδρες στο ζήτημα της ανθυγιεινής διατροφής ως παράγοντας καρδιαγγειακής νόσου, στα ωφέλη του ελαιολάδου, στο ρόλο των συμπληρωμάτων διατροφής στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αντίθετα, οι άνδρες φαίνεται να έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες ορθές αντιλήψεις για τη δράση των φυτικών στερολών και της θετικής τους συσχέτισης με τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, για τα σημαντικότερα συστατικά που αποτελούν μια υγιεινή διατροφή και για την ασφαλέστερη αγορά τροφίμων. Όσον αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, προκύπτει ότι δεν υπάρχει εξάρτηση με το φύλου. Ωστόσο, παρά τις διαφορές που παρατηρήθηκαν στα δύο φύλα, είναι σημαντικό το μέρος του πληθυσμού σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας με λανθασμένες αντιλήψεις ή και παντελή άγνοια σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου των καρδιαγγειακών παθήσεων, που ελλοχεύουν στη διατροφή. Στοχοποιημένη εκπαίδευση των ομάδων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
διατροφή, φύλο, γεωγραφία
Περιγραφή:
112 σ., εικ., πίν., διαγρ
Σημειώσεις:
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις Heart - Diseases - Nutritional aspects
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Katsiveli_PtyEDD_14.pdf

3 MB