Ανάπτυξη online υπηρεσίας αποσαφήνισης λέξεων στο πλαίσιο προτάσεων

Πτυχιακή Εργασία 14845
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη online υπηρεσίας αποσαφήνισης λέξεων στο πλαίσιο προτάσεων
Συγγραφέας:
Κατάκης, Ιωάννης Μανούσος
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια, η αλματώδης εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Η έλευση των υπηρεσιών του Web 2.0 (ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, wiki) ώθησαν την παραγωγή περιεχομένου. Το διαδίκτυο πλέον αποτελεί μια τεραστίων διαστάσεων αποθήκη πληροφοριών. Ωστόσο ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος πληροφοριών που δημιουργείται καθημερινά από τους χρήστες (User Generated Content) και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο καθιστά σχεδόν αδύνατη την επεξεργασία τους και την εξαγωγή γνώσης από αυτές. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ανάλυσης συναισθήματος και αποσαφήνισης εννοιών των λέξεων ενός κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία εφαρμόζει αλγορίθμους αποσαφήνισης εννοιών (WSD) προκειμένου να καθορίσει την έννοια των λέξεων του κειμένου εισόδου. Στη συνέχεια, αναθέτει σε κάθε λέξη του κείμενου την συναισθηματική πολικότητα που της αναλογεί σύμφωνα με ένα λεξικό συναισθημάτων. Τέλος, αναθέτει σε κάθε πρόταση του κειμένου μια καθολική συναισθηματική πολικότητα χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Λοιπά Θέματα:
Σημασιολογία - Επεξεργασία δεδομένων
Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Επιστήμη των υπολογιστών)
Ασάφεια
Λέξεις-κλειδιά:
σημασιολογία, γλώσσα υπολογιστών, φυσική γλώσσα, δεδομένα
Περιγραφή:
56 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Katakis_PtyPlirTil_14.pdf

1 MB