Διερεύνηση του ρόλου της κατανομής Ω6/Ω3 λιπαρών οξέων, στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου, υπό την παρουσία ή όχι κατάθλιψης: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Μεταπτυχιακή Εργασία 14827
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του ρόλου της κατανομής Ω6/Ω3 λιπαρών οξέων, στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου, υπό την παρουσία ή όχι κατάθλιψης: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ
Συγγραφέας:
Καλογεροπουλου, Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Εισαγωγή: σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της πρόσληψης ω-6, ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου υπό την παρουσία ή όχι κατάθλιψης. Μεθοδολογία: η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ είναι μια επιδημιολογική έρευνα καταγραφής και παρατήρησης της υγείας του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Από το 2001 έως το 2002, 1.514 άνδρες και 1.528 γυναίκες (άνω των 18 ετών), άνευ ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου, επιλέχτηκαν τυχαία να συμμετάσχουν στη μελέτη. Από το 2012 έως το 2013, οι ερευνητές της μελέτης πραγματοποίησαν τον δεκαετή επανέλεγχο. Από τους 3.042 αρχικά εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, βρέθηκαν 2.583 στην επανεξέταση, εκ των οποίων τα 2.009 άτομα (996 άνδρες και 1.013 γυναίκες) συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανάλυση (οι υπόλοιποι αποκλείστηκαν λόγω ελλειπουσών τιμών). Η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών στηρίχθηκε σε ένα έγκυρο ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο εβδομαδιαίας καταγραφής της συχνότητας κατανάλωσης των τροφίμων. Ως δείκτης προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα χρησιμοποιήθηκε το MedDietScore. Η αξιολόγηση και κατάταξη της κατάθλιψης, έγινε με βάση την κλίμακα κατάθλιψης του Zung Self-Rating Depression (ZDRS). Με βάση τα 20 ερωτήματα της κλίμακας, αξιολογήθηκε η συναισθηματική βαθμολογία καθώς και τα ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε σε μια κλίμακα από 1 έως 4, ανάλογα με τις απαντήσεις των εθελοντών στο ερωτηματολόγιο. Αποτελέσματα: η πολυπαραγοντική ανάλυση, μετά από έλεγχο για τους συγχιτικούς παράγοντες: φύλο, ηλικία, προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ), έδειξε ότι η αύξηση της κατανομής ω-6/ω-3 κατά μια μονάδα, οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 15% (ΣΛ: 1.15, 95% ΔΕ: 0.99 – 1.34). Επίσης, αναδείχθηκε ότι τα άτομα με καταθλιπτική συμπτωματολογία που κατανάλωναν εβδομαδιαίως ψάρι είχαν 77% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν ΚΑΝ στα 10 έτη παρακολούθησης σε σχέση με αυτούς που δεν κατανάλωναν (ΣΛ: 0.23, ΔΕ: 0.05 – 1.01), ανεξάρτητα από τους παράγοντες φύλο, ηλικία, προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα, οικογενειακό ιστορικό ΚΑΝ, υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, καπνιστικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα, μορφωτικό επίπεδο. Η προστατευτική επίδραση της κατανάλωσης ψαριού συσχετίστηκε με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο μόνο στα άτομα με κατάθλιψη. Συμπέρασμα: τα αποτελέσματά μας ενισχύουν την υπόθεση της επιβαρυντικής επίδρασης της υψηλής κατανομής ω-6/ω-3 (14/1) πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην πιθανότητα εμφάνισης ΚΑΝ, ανεξάρτητα από άλλος παράγοντες. Επίσης, αναδεικνύουν την ευεργετική επίδραση της εβδομαδιαίας κατανάλωσης ψαριού ακόμα και σε καταθλιπτικούς ασθενείς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφικές αλληλεπιδράσεις
Διαιτητική θεραπεία
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Κατάθλιψη - Διαιτολογικές απόψεις
Ψάρια - Υγιειονολογικές απόψεις
Λιπαρά οξέα
Λέξεις-κλειδιά:
καρδιά, μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, ψάρια, διατροφή, κατάθλιψη
Περιγραφή:
114 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kalogeropoulou_MetEDD_13.pdf

1 MB