Αξιολόγηση οστικών παραμέτρων μετά από παρέμβαση με ψάρι

Μεταπτυχιακή Εργασία 14805 523 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση οστικών παραμέτρων μετά από παρέμβαση με ψάρι
Συγγραφέας:
Γιάλλουρου, Χρυσάνθη
Περίληψη:
Εισαγωγή-Σκοπός: Μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι τα λιπαρά οξέα των ψαριών (πολυακόρεστα λιπαρά οξέα) επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των οστικών παραμέτρων μετά από παρέμβαση με ψάρι (τσιπούρα) για διάρκεια 8 εβδομάδων. Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς άντρες και γυναίκες που κατανάλωναν 380 γρ. τσιπούρα / 2 φορές την βδομάδα για 8 βδομάδες τα οποία έψηναν οι ίδιοι στο φούρνο / σχάρα / κάρβουνα. Αξιολογήθηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, οι διατροφικές συνήθειες, η σωματική δραστηριότητα και έγιναν εργαστηριακές μετρήσεις πριν και μετά το τέλος της παρέμβασης. Οι συγκεντρώσεις των δεικτών οστικού μεταβολισμού OPG και RANKL αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο Elisa, και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το Graph Pad Prism 5. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 16.0. Αποτελέσματα: Όσον αφορά στη διαιτητική πρόσληψη κατά το τέλος της παρέμβασης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ψαριού (0,1±0,1 έναντι 0,6±0,1, p<0,001) . Επίσης σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στην κατανάλωση οσπρίων (p=0.035), ενώ το ποσοστό της ημερήσιας κατανάλωσης πρωτεϊνών αυξήθηκε στο τέλος της παρέμβασης (14,3±2,56 έναντι 15,4±3,03, p=0,004). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ημερήσια κατανάλωση υδατανθράκων, λιπών και θερμίδων. Όσον αφορά στους δείκτες οστικού μεταβολισμού (OPG, RANKL) και στο λόγο OPG / RANKL δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές, στο σύνολο του δείγματος αλλά ούτε και στο σύνολο των αντρών και των γυναικών, αντίστοιχα (όλα τα p>0,05). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής της συγκέντρωσης του RANKL και της μεταβολής του δείκτη προσκόλλησης στην Μεσογειακή διατροφή (r=0,475, p=0,034). Επίσης στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση υπήρξε μεταξύ της μεταβολής της κατανάλωσης θερμίδων και της μεταβολής στο λόγο OPG / RANKL (r=-0,584, p=0,007) και της μεταβολής της συγκέντρωσης της OPG και της μεταβολής του ΔΜΣ (r=-0,520, p=0,019). Τέλος, στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση υπήρχε και στην μεταβολή της κατανάλωσης θερμίδων και της μεταβολής της συγκέντρωσης της OPG (r=-0,606, p=0,005). Συμπεράσματα: H κατανάλωση τσιπούρας για οκτώ εβδομάδες δεν φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό των οστών. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η πιθανή επίδραση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στον οστικό μεταβολισμό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Λιπαρά οξέα
Οστά - Μεταβολισμός
Ψάρια - Υγιειονολογικές απόψεις
Οστεοπροτεγερίνη
Λέξεις-κλειδιά:
μεταβολισμός, οστά, ψάρια, διατροφή, OPG
Περιγραφή:
79 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Giallourou_MetaptEDD_14.pdf

1 MB