Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου με εφαρμογή στη βιομηχανία της μόδας

Πτυχιακή Εργασία 14793 884 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου με εφαρμογή στη βιομηχανία της μόδας
Συγγραφέας:
Δρίτσουλας, Ξενοφών
Επιβλέπων καθηγητής:
Βασιλοπούλου, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Το κίνητρο έναρξης της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η παρατήρηση ότι η βιομηχανία της μόδας, αν και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καινοτόμα, ουσιαστικά παραμένει παραδοσιακή. Στον χώρο της μόδας δεν υιοθετούνται εύκολα οι νέες τεχνολογείς εν γένει και η ενσωμάτωση των στυλ αλληλεπίδρασης, με στόχο την ανάπτυξη σχέσης (engagement) με τον πελάτη, συγκεκριμένα. Η υπόθεση πάνω στην οποία βασίζεται η πτυχιακή εργασία αφορά την δυνατότητα σχεδίασης και ανάπτυξης ενός οριζόντιου δικτύου συνεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χρήστη ενός πληροφοριακού συστήματος και συγκεκριμένα των σχεδιαστών μόδας και των στυλιστών, οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν τις εταιρίες τους, αλλά και των καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τάσεις της μόδας, την αγορά προϊόντων και μία διαφορετική εμπειρία. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη ενός τέτοιου οριζόντιου δικτύου συνεργασίας είναι η ακόλουθη:  Αναλυτική επισκόπηση υφιστάμενων οριζόντιων δικτύων συνεργασίας στη βιομηχανία της μόδας, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε εθνικό. Στόχος της επισκόπηση είναι η εύρεση και ανάπτυξη των απαιτήσεων χρήστη από ένα τέτοιο διαδικτυακό τόπο.  Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση στον ερευνητικό χώρο των οριζόντιων δικτύων συνεργασίας, καθώς και στο Τεχνολογικό, Οργανωσιακό, Περιβαλλοντολογικό μοντέλο (μοντέλο ΤΟΠ) για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα πλαίσια μία εταιρίας. Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη των απαιτήσεων χρήστη από ένα οριζόντιο δίκτυο συνεργασίας.  Ποιοτική ανάλυση η οποία βασίζεται σε συνεντεύξεις ,που αναπτύχθηκαν από τις παραπάνω απαιτήσεις χρήστη, εις βάθος μεταξύ ελλήνων σχεδιαστών μόδας και στυλιστών.  Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διαδικτυακού τόπου στη βιομηχανία της μόδας, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων χρήστη που προέκυψαν, αλλά και την ενσωμάτωση στυλ αλληλεπίδρασης με στόχο την ανάπτυξη σχέσης μεταξύ των εταιριών και των καταναλωτών. Τα στυλ αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και η χρήση του gamification (είναι η χρήση μηχανισμών των παιχνιδιών σε περιβάλλον που δεν είναι κάποιο παιχνίδι). Αυτή η πτυχιακή εργασία συμβάλει ουσιαστικά στην σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου, με χρήση στην διεξαγωγή συνεντεύξεων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις εταιρίες. Επιπλέον συμβάλει στην ανάπτυξη και σχεδίαση ενός οριζόντιου δικτύου συνεργασίας με την χρήση στοιχείων κοινωνικών μέσων δικτύωσης και gamification για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ της βιομηχανίας της μόδας και των καταναλωτών της. Τέλος, μία μελλοντική κατεύθυνση της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου που δημιουργήθηκε σε αυτά τα πλαίσια.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνικά δίκτυα, βιομηχανία μόδας
Περιγραφή:
112 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Dritsoulas_PtyPlirTel_14.pdf

2 MB