Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας ορεινής περιοχής της Ηπείρου και η επίδρασή της στο τοπίο: μελέτη περίπτωσης: τα Τζουμέρκα

Πτυχιακή Εργασία 14785 452 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας ορεινής περιοχής της Ηπείρου και η επίδρασή της στο τοπίο: μελέτη περίπτωσης: τα Τζουμέρκα
Συγγραφέας:
Μπριασούλης, Αλέξανδρος Φίλιππος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η εργασία αναφέρεται στη γεωγραφική ανάλυση της ορεινής περιοχής των Τζουμέρκων και καταγράφει την ανάπτυξή της τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Παρακολουθούνται τα βασικά μοντέλα ανάπτυξης και ελέγχεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Γεωγραφία-Ελλάδα-Ήπειρος-Τζουμέρκα
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα - Ήπειρος - Τζουμέρκα
Πληθυσμός - Ελλάδα - Ήπειρος - Τζουμέρκα
Λέξεις-κλειδιά:
Ήπειρος, Τζουμέρκα, οικονομική ανάπτυξη, πόλεις
Περιγραφή:
134 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Briasoulis_PtyGeo_14.pdf

4 MB