Ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών στο Νομό Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 14180
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών στο Νομό Αττικής
Συγγραφέας:
Κατσικάρη, Εύη Μυρτώ
Παπαγεωργίου, Ειρήνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων του νομού Αττικής σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών τους. Η προσέγγιση αυτού του θέματος δομείται σε δέκα επιμέρους κεφάλαια. Αρχικά, σκιαγραφείται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται γενικές έννοιες σχετικά με την ενέργεια και τη μη ορθολογική χρήση αυτής (ατμοσφαιρική ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος). Στη συνέχεια παρατίθενται τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, που σχετίζονται με το δροσισμό, τη θέρμανση και τη μόνωση των κτιρίων. Άλλες τεχνικές εξοικονόμησης και εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας στηρίζονται στη χρήση των ηλιακών θερμοσιφώνων, στην κατασκευή ηλιακών σπιτιών και στη χρησιμοποίηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με το φωτισμό των διαμερισμάτων, καθώς και τα είδη των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Επιπλέον, παρουσιάζεται η διεθνής και ελληνική ενεργειακή πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τον στόχο, τη μεθοδολογία, τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της έρευνας, την κατασκευή του ερωτηματολογίου, τη συλλογή των δεδομένων και τη στατιστική επεξεργασία. Στο τέλος πραγματοποιείται μια προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων, καθώς παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα από την επεξεργασία τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Κατανάλωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ενεργειακή πολιτική - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ενέργεια - Εξοικονόμηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Ενέργεια, κατανάλωση, νοικοκυριά, Αττική
Περιγραφή:
175 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KATSIKARI E.-OOO-2003.pdf

84 MB