Αξιολόγηση πρόσληψης τροφής σε πληθυσμό μέσης ηλικίας της νήσου Λευκάδας

Πτυχιακή Εργασία 14086
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση πρόσληψης τροφής σε πληθυσμό μέσης ηλικίας της νήσου Λευκάδας
Συγγραφέας:
Άϊλερς, Άννα Μάρθα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κανέλλου, Αναστασία
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα με σκοπό τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών 50 ατόμων ηλικίας από 40- 60 ετών . Αρχικά, για την κατανόηση της εργασίας, θα παρατεθούν κάποια γενικά σημεία όπως την Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής, την Πυραμίδα της Αμερικανικής Διατροφής κ.τ.λ. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και θα παρατεθούν τα θετικά και αρνητικά σημεία της κάθε μιας από αυτές. Το επόμενο στάδιο, που είναι από τα σημαντικότερα, αφορά τα πορίσματα της έρευνας, τα οποία πρόκειται να σχολιαστούν στη συνέχεια. Τέλος θα διατυπωθούν ορισμένοι προβληματισμοί σε σχέση με τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο της διατροφής, και θα δοθούν προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διατροφής, αλλά και υγείας των ανθρώπων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή - Λευκάδα (Νομός)
Διατροφή - Αξιολόγηση
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Λευκάδα (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Διατροφική αξιολόγηση, μεσογειακή διατροφή, Λευκάδα
Περιγραφή:
148 σ. : διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AILERS A-M.-OOO-2003.pdf

39 MB