Ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα

Πτυχιακή Εργασία 1245
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα
Συγγραφέας:
Εμμανουηλάκης, Επαμεινώνδας
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνή αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στον πλανήτη μας, και στο κατά πόσο αυτά επηρεάζουν ή πρόκειται να επηρεάσουν την ομαλότητα τις καθημερινότητας του πολιτισμένου κόσμου, και να διαταράξουν τις οικολογικές ισορροπίες.
Αυτός ο προβληματισμός δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά, σχετικά με το τί είναι περιβαλλοντικά προβλήματα, τί είναι αυτό που τα προκαλεί, αν η κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το περιβάλλον είναι αναστρέψιμη, καθώς και άλλα πολλά, τα οποία δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο ν’ απαντηθούν με ακρίβεια.
Κίνητρο για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η ευαισθησία σε ένα τόσο μείζον θέμα, όπως είναι η οικολογική καταστροφή, και αυτό γιατί πιστεύω ότι ζούμε σε μια υπερκαταναλωτική εποχή, όπου ανά πάσα ώρα μπορούμε να έχουμε ο,τιδήποτε σχεδόν θελήσουμε, χωρίς όμως αυτή η καταναλωτική μανία να συνοδεύεται έστω στο ελάχιστο από σεβασμό προς το περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όσο πιο αναπτυγμένη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο “προβληματικός” είναι και ο περιβάλλοντας χώρος της.
Σκοπός της πτυχιακής μελέτης είναι η εξέταση ενός από τους πιο σημαντικούς λόγους καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν είναι άλλος από τις πυρκαγιές. Και μπορεί μια πυρκαγιά να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης μιας φυτοκοινωνίας (κάτι τέτοιο ισχύει για τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα) όταν αυτή επέρχεται με φυσικό τρόπο, το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι τί γίνεται με τις πυρκαγιές που δεν είναι “προγραμματισμένες” να συμβούν από τη φύση και με ποιο τρόπο αυτές συνδράμουν στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Πυροσβεστική
Fire departments
Δάση και δασοπονία - Πυρκαγιές
Forest fires - Prevention and control
Περιγραφή:
96 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki50.pdf