Βιβλιοκριτικές: Justice, nature and the geography of difference / David Harvey, Blackwell Publishers, Cambridge Mass. and Oxford, 1996 - Byzantine public architecture between the fourth and early eleventh centuries AD with special reference to the towns of Byzantine Macedonia / Kara Haltersley-Smith, Society for Macedonian Studies, Μακεδονική Βιβλιοθήκη αρ. 83, Θεσσαλονίκη 1996, 278 σελ. - Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία / Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δωδώνη, Παράρτημα αρ. 62, Γιάννενα 1996, σελ. 276 - Η κρίση στα Βαλκάνια και η Ελλάδα / Francois Thual, μετάφραση επίμετρο Γ.Ε. Σέκερης, Ροές, Αθήνα 1998, σελίδες 78 - Η κληρονομιά του Βυζαντίου. Γεωπολιτική της ορθοδοξίας / Francois Thual, μετάφραση Γιάννης Λάμψας, Πρόλογος Γιάννης Γεράσης, Ροές, Αθήνα 1999, σελίδες 253

Άρθρο Περιοδικού 113 866 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιοκριτικές: Justice, nature and the geography of difference / David Harvey, Blackwell Publishers, Cambridge Mass. and Oxford, 1996 - Byzantine public architecture between the fourth and early eleventh centuries AD with special reference to the towns of Byzantine Macedonia / Kara Haltersley-Smith, Society for Macedonian Studies, Μακεδονική Βιβλιοθήκη αρ. 83, Θεσσαλονίκη 1996, 278 σελ. - Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία / Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δωδώνη, Παράρτημα αρ. 62, Γιάννενα 1996, σελ. 276 - Η κρίση στα Βαλκάνια και η Ελλάδα / Francois Thual, μετάφραση επίμετρο Γ.Ε. Σέκερης, Ροές, Αθήνα 1998, σελίδες 78 - Η κληρονομιά του Βυζαντίου. Γεωπολιτική της ορθοδοξίας / Francois Thual, μετάφραση Γιάννης Λάμψας, Πρόλογος Γιάννης Γεράσης, Ροές, Αθήνα 1999, σελίδες 253
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Αθανασίου, Εύη
Λεοντσίνη, Μαρία
Κωνσταντακοπούλου, Αγγελική
Σελίδες:
σ. 132-144
Σημειώσεις:
Βιβλιοκριτικές, Harvey David, Δικαιοσύνη, Φύση, Γεωγραφία της διαφορετικότητας, Haltersley-Smith Kara, Βυζαντινή αρχιτεκτονική, Βυζαντινή Μακεδονία, Κωνσταντακοπούλου Αγγελική, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Thual Francois, Βαλκανική κρίση, Ελλάδα, Γεωπολιτική, Ορθοδοξία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0