Εξομοίωση [διάφορα]

Φάκελος 1113
Τίτλος:
Εξομοίωση [διάφορα]
Περιγραφή / Μέγεθος:
Πρέπει να δούμε τι θα ψηφιοποιηθεί γιατί υπάρχουν πρότυπα αιτήσεων σε πολλά αντίτυπα
Παραγωγός:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Φάκελος
Παρουσίαση περιεχομένου:
Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα εξομοίωσης ΟΟΟ: διευθύνσεις και ονόματα προγράμματος Εξομοίωσης, υποδείγματα αιτήσεων, πρόγραμμα μαθημάτων, ασυμπλήρωτες βεβαιώσεις, κατάλογο διευθύνσεων, αρνητικές απαντήσεις
Συμβαλλόμενος:
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λέξεις-κλειδιά:
Εξομοίωση
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία