ΑΕΙ Αρχαιολογική Εταιρεία 1973;

Φάκελος 1096
Τίτλος:
ΑΕΙ Αρχαιολογική Εταιρεία 1973;
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 φωτ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1973
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Φάκελος
Παρουσίαση περιεχομένου:
Φάκελος με τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες από εκδήλωση στην Αρχαιολογική Εταιρεία
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Φωτογραφίες
Χαροκόπειος Σχολή
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική ζωή, Εκδρομές, Εκδηλώσεις
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία