Φωτογραφία Φοιτητριών

Φάκελος 1092
Τίτλος:
Φωτογραφία Φοιτητριών
Περιγραφή / Μέγεθος:
1 φωτ
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Φωτογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:
Ασπρόμαυρη αναμνηστική φωτογραφία φοιτητριών ΧΑΣΟΟ χωρίς χρονολογική ένδειξη
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Φωτογραφίες
Χαροκόπειος Σχολή
Λέξεις-κλειδιά:
Αναμνηστικές φωτογραφίες
Σημειώσεις:
19--;
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία