Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης συσκευασιών απο καταναλωτές στο δήμο αθηναίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10808
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης συσκευασιών απο καταναλωτές στο δήμο αθηναίων
Συγγραφέας:
Στόγια, Αναστασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη : Διαχείριση περιβάλλοντος» που λειτουργεί στο Χαροκοπειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.

Η εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανακύκλωση συσκευασιών και πιο συγκεκριμένα την συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς αυτήν. Άμεσος στόχος των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ήταν να είναι να αποδείξει κατά πόσο, οι προσδιοριστικοί παράγοντες όπως μόρφωση, ηλικία και εισόδημα μπορούν να επηρεάσουν σε ανάλογο βαθμό ή και να καθοδηγήσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών στον τομέα της ανακύκλωσης των συσκευασιών.

Επομένως, τονίζεται στην παρούσα εργασία η επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στην συμπεριφορά των καταναλωτών, όταν πρόκειται για προγράμματα ανακύκλωσης ή για αγορά ανακυκλώσιμων προϊόντων. Επίσης, εάν μπορεί να υφίσταται αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω οικονομικών και περιβαλλοντικών κινήτρων και τις επιπτώσεις της αλλαγής αυτής στην οικονομία της χώρας.

Καθώς επίσης, εάν με την εφαρμογή εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορεί να αφυπνιστεί η συνείδηση των καταναλωτών κάνοντας τους να νιώθουν ηθικά υπεύθυνοι για το μέλλον του πλανήτη και καλλιεργώντας την ιδέα ότι η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να παρουσιαστεί ως μια αλτρουιστική πράξη για όλους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Συσκευασία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Packaging - Environmental aspects
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Athens
Λέξεις-κλειδιά:
Ανακύκλωση, απορρίμματα, περιβαλλοντική προστασία
Περιγραφή:
103 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0