Η επίδραση του ασβεστίου και των βιταμινών D και Κ στην οστική πυκνότητα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών μετά από παρέμβαση ενός έτους

Πτυχιακή Εργασία 10776
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του ασβεστίου και των βιταμινών D και Κ στην οστική πυκνότητα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών μετά από παρέμβαση ενός έτους
Συγγραφέας:
Σαλταούρας, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλακτος και γιαουρτιού), εμπλουτισμένων με ασβέστιο και βιταμίνες D και Κ στην οστική πυκνότητα διαφόρων σκελετικών περιοχών μετά από παρέμβαση διάρκειας 12 μηνών σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 55-70 ετών. Σχεδιασμός: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης. Υλικά και Μέθοδοι: Ένα ομοιογενές δείγμα 173 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών τυχαιοποιήθηκε σε 4 ομάδες: σε μία ομάδα διατροφικής παρέμβασης (ΟΠ1: n=26) οι οποίες έλαβαν 800 mg ασβεστίου και 10 μg βιταμίνης D ημερησίως, σε μία ομάδα διατροφικής παρέμβασης (ΟΠ2: n=26) οι οποίες έλαβαν 800 mg ασβεστίου, 10 μg βιταμίνης D και 100 μg βιταμίνης Κ1 (φυλλοκινόνη) ημερησίως και σε μία ομάδα διατροφικής παρέμβασης (ΟΠ3: n=24) οι οποίες έλαβαν 800 mg ασβεστίου, 10 μg βιταμίνης D και 100 μg βιταμίνης Κ2 (μενακινόνη) ημερησίως, μέσω εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών (γάλα και γιαούρτι) για 12 μήνες, ενώ, τέλος, υπήρχε ομάδα ελέγχου (ΟΕ: n=39). Οι ομάδες παρέμβασης συμμετείχαν σε συνεδρίες στο χώρο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για διατροφική εκπαίδευση και κινητοποίηση σε θέματα υγείας. Αξιολογήθηκαν η μεταβολή της οστικής πυκνότητας σε διάφορα σκελετικά σημεία και οι μεταβολές διατροφικής πρόσληψης θρεπτικών συστατικών. Αποτελέσματα: Η ενεργειακή και πρωτεϊνική πρόσληψη όλων των ομάδων παρέμεινε σταθερή ενώ παράλληλα, όλες οι ΟΠ αύξησαν σημαντικά τη φυσική τους δραστηριότητα. Όλες οι ομάδες παρέμβασης είχαν αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου, βιταμίνης D, βιταμίνης Κ, φωσφόρου και μαγνησίου (p=0,001). Όσον αφορά την οστική πυκνότητα, παρατηρήθηκε αύξηση αυτής στο ολικό σώμα στις τρεις ομάδες παρέμβασης τόσο σε σχέση με τα αρχικά αποτελέσματα όσο και με την ομάδα ελέγχου (p=0,001). Ακόμη, υπήρξε σημαντική αύξηση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Ο2-Ο4) στις ΟΠ2 και ΟΠ3 σε σχέση με την ΟΠ1 και την ομάδα ελέγχου, όμως δεν βρέθηκε ποια από τις δύο μορφές βιταμίνης Κ έχει ισχυρότερη δράση. Η ομάδα ελέγχου είχε σημαντική μείωση οστικής πυκνότητας στον Ο2-Ο4 κατά -2,7%. Συμπεράσματα: Η διατροφική συμβουλευτική παράλληλα με τη χορήγηση εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών δρουν ευεργετικά στη διατήρηση και αύξηση της οστικής πυκνότητας διαφόρων σκελετικών σημείων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Οστεοπόρωση
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Οστική πυκνότητα
Βιταμίνη D
Βιταμίνη K
Περιγραφή:
65 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0