Γνώσεις και αντιλήψεις παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων: διαφορές μεταξύ των δύο φύλων

Πτυχιακή Εργασία 10642
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις και αντιλήψεις παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων: διαφορές μεταξύ των δύο φύλων
Συγγραφέας:
Γούργουλη, Βασιλική
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκαν οι αντιλήψεις και οι γνώσεις του γενικού πληθυσμού στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Η αποτίμηση των αντιλήψεων πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης, τα οποία ήταν χωρισμένα σε τέσσερις τομείς: Τα κοινωνικο-οικονομικά και ατομικά στοιχεία, τις αντιλήψεις για τους κλινικούς παράγοντες, τις αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, και τέλος, τις αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με την διατροφή. Δόθηκαν σε τυχαιοποιημένο δείγμα 9119 ατόμων με όριο ηλικίας 18-69 έτη, από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Βρέθηκε σημαντική διαφορά των γνώσεων καθώς και των αντιλήψεων των παραγόντων κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, στους άνδρες και στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι γυναίκες γνωρίζουν καλύτερα τους παράγοντες για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, σε σχέση με τους άντρες. Επίσης, άγνοια σε πολλά ερωτήματα δήλωσαν περισσότεροι άντρες από ότι γυναίκες, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την υπεροχή των γυναικών. Η χρυσή τομή αυτών αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης. Ο συνδυασμός της βέλτιστης διατροφής και της σωματικής άσκησης είναι δυνατόν να προφυλάσσει, όχι μόνο από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και από πολλές άλλες παθήσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν να γίνουν ακόμη μεγάλα βήματα, καθώς, παρότι το αντικείμενο της παρούσης εργασίας ήταν οι διαφορές των γνώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι, μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας μας, δεν γνωρίζει ότι τελικά “είμαστε ότι τρώμε”.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Καρδιαγγειακό σύστημα - Παράγοντες κινδύνου
Καρδιά - Ασθένειες
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Περιγραφή:
111 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0