Προσδιοριστικοί παράγοντες του δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 10577 348 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιοριστικοί παράγοντες του δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών
Συγγραφέας:
Πολίτης, Βίκτωρ
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τους παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν τις συνθήκες δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούμενων εμπειρικών μελετών καθώς και εμπειρική έρευνα. Η εμπειρική έρευνα βασίστηκε σε διαστρωματικά δεδομένα τα οποία προήλθαν από δειγματοληπτική έρευνα σε 350 νοικοκυριά που κατοικούν μόνιμα στο νομό Αττικής, με τη χρήση ερωτηματολογίου, που πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Μαΐου έως τις αρχές Ιουλίου του 2011. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τις δανειακές τους υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες, τα περιουσιακά τους στοιχεία και την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση.
Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, τα οποία προκύπτουν από την εκτίμηση τεσσάρων λογιστικών παλινδρομήσεων και μίας πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, δείχνουν ότι αρκετοί δημογραφικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τη δανειοληπτική συμπεριφορά των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, το εισόδημα ερμηνεύει σημαντικά τη λήψη οποιουδήποτε τύπου δανείου καθώς και την αδυναμία του κάτοχου πιστωτικής κάρτας να πληρώσει τις μηνιαίες δόσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου ερμηνεύει σημαντικά τον αριθμό των πιστωτικών καρτών που κατέχει το νοικοκυριό του και την πιθανότητα να έχει καταναλωτικό δάνειο ενώ, η οικογενειακή κατάσταση ερμηνεύει τη λήψη στεγαστικού δανείου και την αδυναμία καταβολής των μηνιαίων δόσεων της πιστωτικής κάρτας. Επιπλέον, η ιδιοκατοίκηση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επηρεάζουν τη λήψη ή μη, οποιουδήποτε τύπου δανείου ενώ, η αισιοδοξία ή η απαισιοδοξία που μπορεί να διακατέχουν τον επικεφαλής του νοικοκυριού επηρεάζουν τον αριθμό των πιστωτικών καρτών που έχει στην κατοχή του καθώς και τη δυνατότητά του να πληρώσει τις δόσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Δάνεια, Προσωπικά
Loans, Personal
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Households - Economic aspects - Greece - Attica (Nome)
Περιγραφή:
215 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Poilitis_Viktor.pdf