Η πρόσληψη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης από μαθητές του νηπιαγωγείου: πρόταση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

Μεταπτυχιακή Εργασία 10434
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πρόσληψη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης από μαθητές του νηπιαγωγείου: πρόταση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
Συγγραφέας:
Μποκογιάννη, Αλεξάνδρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών μου για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Αγωγή και Πολιτισμός. Το θέμα της εργασίας μου αφορά στην πρόσληψη της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης από μαθητές του νηπιαγωγείου. Πρόταση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό που σταδιακά διαπιστώθηκε τόσο μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο, όσο και μέσα από την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι πώς αξιολογούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης ενός ιδιωτικού νηπιαγωγείου και η νηπιαγωγός τους μία εφαρμογή παρέμβασης με έργα Ελλήνων Σύγχρονων Καλλιτεχνών, που εμπεριέχουν γνωστικές έννοιες οι οποίες διδάσκονται στο νηπιαγωγείο. Τέλος, ως γενικότερος σχολιασμός μπορεί να διατυπωθεί ότι η Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη δύναται να αποτελέσει ένα δημιουργικό μέσο, προκειμένου βασικές έννοιες των γνωστικών αντικειμένων να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας, σε μαθητές νηπιαγωγείου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Καλές τέχνες
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Τέχνη, Ελληνική - 21ος αιώνας
Εκπαίδευση, Προσχολική - Ελλάδα
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Καλές τέχνες, προσχολική εκπαίδευση, νηπιαγωγείο, Ελλάδα
Περιγραφή:
198 σ. : εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0