Η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα: διακρατικές συγκρίσεις στο πλαίσιο της ευρωζώνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 10400 331 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα: διακρατικές συγκρίσεις στο πλαίσιο της ευρωζώνης
Συγγραφέας:
Τσιλογιάννη, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαμαδιάς, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση στην εποχή μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Τούτο ισχύει παγκοσμίως για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει προ καιρού αναγνωριστεί ως παράγοντας κλειδί που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, τη διανομή του εισοδήματος, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει συγκριτικά τους δείκτες χρηματοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης σε σχέση με τους αντίστοιχους των άλλων χωρών-μελών της Ευρωζώνης και συγκεκριμένα να διερευνήσει το ύψος των δημοσίων δαπανών και κυρίως των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση στην πρώτη βαθμίδα στην Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα.
Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνουν τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2011 με έτος αναφοράς το 2010, όπου συμμετείχαν 637 γονείς με παιδιά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και από έρευνα για τις ιδιωτικές δαπάνες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης μέσω των πρεσβειών τους.
Από τα ευρήματα της μελέτης προέκυψαν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
Οι ετήσιες συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι περίπου το μισό των ετήσιων συνολικών δημοσίων δαπανών.
Ως υψηλότερες εμφανίζονται οι δαπάνες για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με τις δαπάνες για καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες να ακολουθούν.
Τέλος, οι οικογένειες που κατοικούν εντός περιφέρειας Αττικής εμφανίζουν υψηλότερες δαπάνες μόνο για γραφική ύλη και αγορά σχολικών βοηθημάτων, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερες δαπάνες σε όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δημόσια οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Education, Primary - Economic aspects - Greece
Ευρωζώνη
Euro area
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χρηματοδότηση, Ελλάδα, Ευρώπη, Ευρωζώνη
Περιγραφή:
167 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0