Βιβλίο πρωτοκόλλου ΧΑΣΟΟ [1976-1977]

Φάκελος 1034
Τίτλος:
Βιβλίο πρωτοκόλλου ΧΑΣΟΟ [1976-1977]
Περιγραφή / Μέγεθος:
87 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1976 - 1977
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο διαστάσεων 29x22 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
ΧΑΣΟΟ Βιβλίο Πρωτοκόλλου χορηγήσεως τίτλων αιτούντων, 1976-1977, το οποίο περιέχει το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εκδόσεως βεβαιώσεων, αποδεικτικών, περίληψις εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Πρωτόκολο
Αλληλογραφία
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση: 10 (3)
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία