Διαφορική συμβολομετρία Ραντάρ για εκτίμηση ρυθμών παραμόρφωσης εδάφους στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και συσχέτιση με τις χρήσεις/κάλυψη γης στην ευρύτερη περιοχή

Πτυχιακή Εργασία 10312
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαφορική συμβολομετρία Ραντάρ για εκτίμηση ρυθμών παραμόρφωσης εδάφους στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και συσχέτιση με τις χρήσεις/κάλυψη γης στην ευρύτερη περιοχή
Συγγραφέας:
Στεργιόπουλος, Βύρων
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την παρατήρηση της εδαφικής παραμόρφωσης στον αστικό ιστό της Πόλης της Αλεξάνδρειας, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων Ραντάρ και την εφαρμογή της μεθόδου της συμβολομετρίας των σταθερών ανακλαστήρων, για την εξαγωγή των χαρτών εδαφικής παραμόρφωσης και την προσπάθεια συσχέτισης των αποτελεσμάτων της παραπάνω τεχνικής με την κάλυψη και τις χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης αυτής, ήταν: α) εικόνες ραντάρ του δορυφόρου ENVISAT, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 2003-2010 και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του παραμορφωτικού προφίλ της ευρύτερης περιοχής της Αλεξάνδρειας, β) εικόνες ASTER στις οποίες βασιστήκαμε για να δημιουργήσουμε το χαρτογραφικό υπόβαθρο της κάλυψης γης, και γ) ψηφιακά δεδομένα και χάρτες για την ερμηνεία και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Επιμέρους στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της τεχνικής συμβολομετρίας των ανακλαστήρων, ως ενός πολύ σημαντικού εργαλείου παραγωγής χαρτών εδαφικής παραμόρφωσης, χωρίς τη χρήση κάποιου επίγειου μέσου, καθώς με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η χρονοβόρα και πιθανόν υψηλού κόστους έρευνα πεδίου. Για την διαδικασία αυτή, χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά GAMMA, με τη χρήση του οποίου παράχθηκαν οι χάρτες εδαφικής παραμόρφωσης, καθώς επίσης τα λογισμικά ERDAS Imagine και ArcGIS με σκοπό την τελειοποίηση των τελικών χαρτών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Συμβολομετρία - Αίγυπτος - Αλεξάνδρεια
Interferometry - Egypt - Alexandria
Χρήση γης - Αίγυπτος - Αλεξάνδρεια
Land use - Egypt - Alexandria
Περιγραφή:
112 σ., εικ., πίν., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0